Quản lý đơn hàng

“Tổng hợp” trong “Đơn hàng” có nghĩa là gì?

“Tổng hợp” cung cấp thông tin giá của sản phẩm. Tổng hợp bao gồm tổng giá bán của hàng hóa, chi phí vận chuyển và tất cả các khoản chiết khấu mà người bán đưa ra. Thông tin này sẽ nhanh c

1-6-2021

Làm thế nào để xem thông tin của một đơn hàng?

Trong Ginee, bạn có thể dễ dàng xem chi tiết đơn hàng của mình bằng cách làm theo các bước dưới đây: 1. Mở Ginee và nhấp vào “Danh sách đơn hàng”. Ở trạng thái mặc định, trang này sẽ hiển

28-5-2021

Đơn hàng của tôi trong Ginee có những trạng thái nào?

Đơn hàng của bạn trong Ginee có thể có trạng thái sau:1)Tất cả – Tất cả các đơn hàng được đồng bộ với các cửa hàng mà Ginee được ủy quyền, các đơn hàng ở tất cả các trạng thái sẽ được hiển thị

28-5-2021

“Thời gian” trong phần đơn hàng là gì?

Hiển thị ngày và giờ đặt hàng. Các bước để xem thông tin thời gian: Đăng nhập vào Ginee và nhấp vào “Đơn hàng”.Trong cột “Thời gian”, bạn có thể xem thời gian tạo đơn hàng nà

28-5-2021

“Công ty vận chuyển” trong phần “Đơn hàng” có nghĩa là gì?

Cột “Công ty vận chuyển” chứa thông tin của công ty vận chuyển chịu trách nhiệm giao hàng. Thực hiện theo các bước bên dưới để xem thông tin của công ty vận chuyển đơn hàng của bạn: Đăng

28-5-2021

No Data