Vận chuyển

Shipment Tariff Check in Ginee Track

Go to the Ginee Official Website https://ginee.com/ and hover the mouse over the “Track” Menu, and the Track Package and Tariff Check options will be available below. Select Tariff Check

23-9-2021

How to Track Package in Ginee Track

Go to the Ginee Official Website https://ginee.com/ and hover the mouse over the “Track” Menu, and the Track Package and Tariff Check options will be available below. Select Track Package

23-9-2021

Cài đặt dịch vụ vận chuyển

Hiện nay bạn có thể quản lý cài đặt Dịch vụ vận chuyển trên Shopee bằng cách nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên trang chủ Ginee, sau đó chuyển đến Cài đặt Dịch vụ Vận chuyển. Nếu bạn đã liên kết của

11-6-2021

Làm thế nào để đặt phương thức vận chuyển trong Ginee?

Ginee giúp bạn cài đặt phương thức vận chuyển từ dịch vụ vận chuyển trong Shopee / Tokopedia / Bukalapak để tiết kiệm thời gian xử lý vận chuyển đơn hàng. 1. Bây giờ bạn có thể cài đặt phương thức v

10-6-2021

Shipping Service Settings

Now you can manage Shipping Service settings on Shopee by clicking icon Setting on Ginee main page then go to Shipping Service Settings. If you have integrated Shopee store, the shipping service from

14-4-2021

No Data