Trong Ginee, bạn có thể dễ dàng xem chi tiết đơn hàng của mình bằng cách làm theo các bước dưới đây:

1. Mở Ginee và nhấp vào “Danh sách đơn hàng”. Ở trạng thái mặc định, trang này sẽ hiển thị tất cả các đơn đặt hàng của bạn.

2. Trong ô “Tìm kiếm”, nhập số đơn hàng, SKU hoặc tên khách hàng cần xem, đơn hàng liên quan sẽ được hiển thị. Ngoài ra, bạn cũng có thể bấm vào mã đơn hàng để xem thêm thông tin.

3. Một cách khác là nhấp vào biểu tượng “Bộ lọc” để có thêm tùy chọn tìm kiếm, chẳng hạn như tên cửa hàng, tên kênh, giao hàng, ngày tháng và số lượng. Chọn lọc hoặc nhập mã số để hiển thị các đơn hàng đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn.

4. Nhấp vào mã đơn hàng để hiển thị thêm thông tin chi tiết của đơn hàng.