“Tổng hợp” cung cấp thông tin giá của sản phẩm. Tổng hợp bao gồm tổng giá bán của hàng hóa, chi phí vận chuyển và tất cả các khoản chiết khấu mà người bán đưa ra. Thông tin này sẽ nhanh chóng được đồng bộ hóa với Ginee từ Marketplace / Sales Channel của bạn.

Theo các bước sau để xem thông tin “Tổng hợp” trong đơn hàng

  1. Đăng nhập vào Ginee và mở “Danh sách đơn hàng”
  2. Dưới cột “Tổng hợp”, bạn có thể xem tổng số tiền của đơn hàng.
This image has an empty alt attribute; its file name is 1111-1024x454.png