Đơn hàng của bạn trong Ginee có thể có trạng thái sau:
1)Tất cả – Tất cả các đơn hàng được đồng bộ với các cửa hàng mà Ginee được ủy quyền, các đơn hàng ở tất cả các trạng thái sẽ được hiển thị tại đây.

2)Đang chờ thanh toán – tất cả các đơn hàng mới từ những khách hàng chưa thanh toán.

3)Đã thanh toán – tất cả các đơn hàng mới đã được thanh toán và cần được xử lý và vận chuyển.

4)Đợi vận chuyển – đã đóng gói và xác nhận đơn hàng sẽ được vận chuyển

5)Đang giao hàng – Đơn đặt hàng đang vận chuyển (Đối với Shopify, theo quy định của sàn thương mại điện tử này, các đơn hàng đã nhận sẽ được hiển thị trong “Đang giao hàng”)

6)Đã nhận – đơn đặt hàng đã được giao thành công cho khách hàng và đã được ký nhận.

7)Huỷ bỏ – Bạn hoặc khách hàng của bạn huỷ đơn đặt hàng. (Đối với Shopify, các đơn hàng được hoàn tiền một phần sẽ nằm trong tab cuối cùng trước khi được hoàn lại một phần)

8)Trả hàng – một đơn đặt hàng do khách hàng của bạn trả lại (Đối với Shopify, các đơn hàng được hoàn tiền một phần sẽ nằm trong tab cuối cùng trước khi được hoàn trả một phần)

9)Thất bại – giao hàng không thành công. (Có thể xảy ra sự cố trong quá trình vận chuyển (hư hỏng / mất mát).