Câu hỏi thường gặp

Ginee sưu tập dữ liệu

Ginee sưu tập dữ liệu 1:Trình cài đặt Trong cửa hàng Google tải xuống Siêu liên kết – Tải trình cài đặt, bản mới nhất là Ginee Data Scraper1.0, nhấn vào Tải xuống 2:Đăng nhập Ginee Khi bạn chưa

27-9-2021

Ginee cung cấp những lựa chọn ngôn ngữ nào

Hiện tại, Ginee cung cấp 5 lựa chọn ngôn ngữ là Tiếng Indonesia, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Thái và Tiếng Việt.

27-5-2021

Giải đáp vấn đề thường gặp (FAQ)

1.Q:Vì sao một số sản phẩm và đơn hàng trên sàn thương mại điện tử không được đồng bộ? A:Vui lòng đảm bảo gian hàng của bạn đã được đồng bộ gần đây, đối với vấn đề đồng bộ các sản phẩm và đơn hàng, b

27-5-2021

Thế nào là “Theo dõi phổ biến”?

Theo dõi phổ biến là menu báo cáo của gian hàng thịnh hành, Ginee tổng hợp từ sàn thương mại điện tử. Hiện tại chỉ áp dụng cho sàn thương mại điện tử Shopee và chỉ những người dùng Ginee đã đăng ký m

27-5-2021

Thế nào là “Phân tích kinh doanh”?

Hiện tại menu “Phân tích kinh doanh” chỉ có trên Shopee, menu này có thể giúp bạn cập nhật thông tin mới nhất về các sản phẩm bán chạy, doanh thu của từng ngành hàng và bảng xếp hạng doan

27-5-2021

No Data