Giới thiệu tính năng Ginee Chat truy cập Shopee API

Tính năng hỗ trợ:

  1. Hỗ trợ gửi tin nhắn chữ, hình ảnh, biểu tượng cảm xúc, đơn hàng và sản phẩm
  2. Hỗ trợ hiển thị đơn hàng của người mua từ gian hàng (hỗ trợ xem lịch sử đơn hàng của người mua trong vòng 15 ngày từ sau ngày 07/03/2022)
  3. Hỗ trợ xem lịch sử tin nhắn (500 tin)

Tính năng không hỗ trợ:

  1. Hiện tại, nếu người bán trả lời tin nhắn người mua từ Kênh Người Bán thì tin nhắn sẽ không đồng bộ sang Ginee Chat
  2. Đơn hàng Shopee được đồng bộ mỗi 4 tiếng, có thể sẽ có chậm trễ
  3. Không hỗ trợ xem chi tiết đơn hàng và sản phẩm
  4. Không hỗ trợ gửi và nhận tin nhắn dưới dạng video

Ủy quyền

Người dùng cần cấp quyền 2 lần để sử dụng Chat

Bước 1: Sử dụng tài khoản shopee của bạn để ủy quyền ERP nhằm đảm bảo rằng thông tin đơn hàng và sản phẩm của bạn sẽ được hiển thị đúng trong Ginee Chat

Bước 2: Sử dụng tài khoản shopee của bạn để ủy quyền Trò Chuyện (chat). Sau khi ủy quyền, bạn có thể gửi hoặc nhận tin nhắn thông tin đơn hàng

Bước 3: Sau khi hoàn thành 2 thao tác ủy quyền trên, bạn có thể sử dụng Ginee Chat bình thường.

Lưu ý: Nếu muốn xem lịch sử tin nhắn, bạn cần bấm thủ công vào đồng bộ lịch sử tin nhắn sau khi ủy quyền trò chuyện trên shopee hoàn tất.