So với hệ thống ERP, quy trình đăng tải của các công cụ ginee ngắn gọn và rõ ràng hơn. Đối với người bán vừa và nhỏ, họ có thể nhận các sản phẩm đã thu thập được vào hộp nháp mà không cần tạo sản phẩm chính và liên kết tồn kho, đồng thời trực tiếp chỉnh sửa thông tin sản phẩm và đăng tải lên gian hàng trên các nền tảng, giúp tiết kiệm thời gian liệt kê sản phẩm và nâng cao hiệu quả của việc đăng tải.

  1. Làm thế nào để ủy quyền cửa hàng trong Ginee tool?

Lưu ý: Người dùng mới chưa đăng nhập ERP trước khi vào tools sẽ buộc phải đăng nhập ERP để kích hoạt thì mới sử dụng được bình thường. Sau 1-2 tuần, xác minh có thể được gỡ.

a. Cách ủy quyền thứ 1

Đăng – Cửa hàng ủy quyền

b. Cách ủy quyền thứ 2

Đồng bộ – Thêm cửa hàng liên kết

C. Cách ủy quyền thứ 3

Tài khoản của tôi ở góc trên cùng bên phải – Cửa hàng ủy quyền

  1. Làm thế nào để sưu tập sản phẩm trong Ginee tools?

Lưu ý: Ginee tools hỗ trợ sưu tập sản phẩm bằng đường link và bằng trình duyệt mở rộng, chúng tôi khuyến khichsc bạn nên sử dụng tiện ích thu thập bằng trình duyệt, vì tính năng hoạt động ổn định và nhanh hơn!

a. Sưu tập bằng link sản phẩm có thể lấy được thông tin của một hoặc nhiều sản phẩm

b. Thu thập toàn bộ cửa hàng (hiện chỉ hỗ trợ thu thập sản phẩm từng gian hàng)

c. Trình thu thập mở rộng

Bước 1: Đăng – Thu thập sản phẩm – Đến Google Store để cài đặt Trình thu thập mở rộng to – nhấn Thêm vào Chrome

Bước 2: Sau khi cài đặt trình thu thập mở rộng, bạn có thể truy cập Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak và các nền tảng khác để thu thập các sản phẩm bạn cần.

3. Làm thế nào để ủy quyền cho cửa hàng và cách sử dụng ginee tools để chọn sản phẩm sau khi cài đặt thành công tiện ích mở rộng?

How to use Ginee Tool’s Data Selection function

  1. Làm thế nào để đăng tải sản phẩm trong ginee tools?

After the collection of products is completed, we can go to the scrape list to claim, edit and publish to the platform. Sau khi thu thập xong sản phẩm, chúng ta có thể vào Bộ sưu tập để nhận thông tin về hệ thống, chỉnh sửa và đăng tải lên các nền tảng.

Các bước chi tiết như sau:

Đăng – Bộ sưu tập (nhận các sản phẩm đã sưu tập về Bản nháp) — nhấn OK để đến bản nháp — Nhấn chỉnh sửa và sửa đổi thông tin sản phẩm để lưu trữ cập nhật và đăng tải lên sàn TMĐT

Lưu ý:

1) Ginee tools hỗ trợ thêm, đăng tải, chỉnh sửa, xóa và đồng bộ hóa sản phẩm

2) Hỗ trợ Bản nháp, đăng sản phẩm trực tuyến, đăng tải thất bại, chỉnh sửa giá bán, kích thước gói hàng hàng loạt

3) Hỗ trợ chỉnh sửa hàng loạt và chỉnh sửa danh mục tại bản nháp

4) Hỗ trợ đăng tải các sản phẩm trực tuyến đơn lẻ/ hàng loạt, chỉnh sửa hàng loạt kích thước gói hàng, giá bán, hàng tồn kho, đồng bộ hóa và xóa hàng loạt

  1. Làm thế nào để sử dụng tính năng Đẩy sản phẩm Shopee trong ginee tools?

Bước 1: Đăng – Chúc năng tiếp thị – Tự động đẩy sản phẩm – Chọn gian hàng cần đẩy sản phẩm – chỉnh sửa

Bước 2: Thêm sản phẩm mới – chọn sản phẩm muốn đẩy – nhấn OK và lưu lại