Hiện tại menu “Phân tích kinh doanh” chỉ có trên Shopee, menu này có thể giúp bạn cập nhật thông tin mới nhất về các sản phẩm bán chạy, doanh thu của từng ngành hàng và bảng xếp hạng doanh thu mới nhất được ghi nhận trong 1 tuần qua. Thông tin có trong menu tương ứng với dữ liệu từ sàn thương mại điện tử liên quan.
Nhấp vào menu Thống kê thông tin, sau đó nhấp vào “Phân tích kinh doanh”, tại đây bạn có thể tìm thêm thông tin về các sản phẩm thịnh hành, có thể giúp bạn tăng doanh thu bán sản phẩm trong cửa hàng của mình.