Theo dõi phổ biến là menu báo cáo của gian hàng thịnh hành, Ginee tổng hợp từ sàn thương mại điện tử. Hiện tại chỉ áp dụng cho sàn thương mại điện tử Shopee và chỉ những người dùng Ginee đã đăng ký mới có thể xem menu báo cáo này. Menu hiện được chia thành 3 menu cụ thể là :

1. Cửa hàng hot

Trên menu này, bạn có thể theo dõi các cửa hàng hot nhất trên Ginee, vì vậy bạn có thể tìm thấy thông tin về các cửa hàng bạn đang theo dõi, chẳng hạn như số lượng sản phẩm, giá sản phẩm, lượt thích và số lần mở cửa hàng.

* Bạn cần biết rằng nếu theo dõi cửa hàng thịnh hành thông qua Ginee, bạn chỉ có thể xem thông tin cập nhật trong cửa hàng thông qua Ginee

* Các bản cập nhật trong khu vực lưu trữ dữ liệu phổ biến nhất được cập nhật hàng ngày và dữ liệu cập nhật nhiều nhất lên đến 1 ngày.

2. Sản phẩm hot

Trong menu sản phẩm bán chạy nhất, bạn có thể xem đơn đặt hàng của cửa hàng dựa trên doanh số bán sản phẩm, tại đây bạn cũng có thể theo dõi cửa hàng thông qua Ginee, để có thể bắt đầu theo dõi giá sản phẩm, số lượng sản phẩm, hàng hóa yêu thích và cập nhật thông tin từ cửa hàng.

3. Đã theo dõi

Trong “Theo dõi”, bạn có thể xem thông tin chi tiết về các cửa hàng và sản phẩm đã được theo dõi trước đó thông qua Ginee, chẳng hạn như bản đồ tổng quan về cửa hàng hoặc doanh số bán hàng.

Tổng quan về cửa hàng tiếp theo

Tổng quan về sản phẩm để theo dõi:

Tại đây bạn có thể xem thông tin chi tiết về cửa hàng / sản phẩm, như giá trị doanh số hàng ngày, doanh số hàng ngày, giá trị doanh số hàng tháng, doanh số hàng tháng (số lượng), thứ hạng, đánh giá tích lũy, lượt thích tích lũy.

* Hiện tại, Ginee có những hạn chế sau:

1. Bạn có thể theo dõi nhiều nhất: 5 cửa hàng

2. Bạn có thể theo dõi nhiều nhất: 20 sản phẩm.