Tên cửa hàng của bạn được xác định trong lần đăng ký đầu tiên và không thể thay đổi sau đó. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi biểu tượng cửa hàng trong Ginee bằng cách nhấp vào tên tài khoản ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào “Cài đặt cơ bản”