Ginee sưu tập dữ liệu

1:Trình cài đặt

Trong cửa hàng Google tải xuống Siêu liên kết – Tải trình cài đặt, bản mới nhất là Ginee Data Scraper1.0, nhấn vào Tải xuống

2:Đăng nhập Ginee

Khi bạn chưa đăng nhập Ginee erp, nhấn Sưu tập để chuyển đến trang đăng nhập Ginee, vì vậy bạn cần đăng nhập Ginee erp (chức năng này cần bật quyền Sưu tập mới có thể sử dụng)

3.1:Sưu tập một sản phẩm

Có 3 cách để sưu tập một sản phẩm đến nền tảng Ginee;

1、Trong danh sách sản phẩm trên sàn TMĐT, nhấn Sưu tập đến Ginee

2、Trên sản phẩm, nhấp chuột phải, nhấn Sưu tập đến Ginee

3、Bấm vào trang chi tiết sản phẩm để Sưu tập đến Ginee

Sau khi nhấn Sưu tập, hàng hoá sẽ được Sưu tập vào Bộ sưu tập;

Bỏ qua Sưu tập

Nếu sản phẩm đã được sưu tập và chưa được nhận vào Bộ sưu tập, bạn sẽ được nhắc: sản phẩm đã được sưu tập, có sưu tập lại hay không, nhấn [Có], hai dữ liệu sản phẩm giống nhau sẽ xuất hiện trong danh sách chưa nhận, nhấn vào [Không] sẽ bỏ qua Sưu tập sản phẩm;

3.2:Sưu tập cửa hàng

Trong trang thông tin chi tiết của cửa hàng, các bạn có thể nhấn Sưu tập cửa hàng, sau khi bấm vào, hệ thống sẽ thu thập tất cả dữ liệu sản phẩm của cửa hàng.

Sau khi Sưu tập thành công, sản phẩm sẽ nằm trong Bộ sưu tập

4: Nhận sản phẩm chính

Sau khi hoàn tất Sưu tập, bạn có thể chọn các sản phẩm đã thu thập, để chỉnh sửa và nhận vào sản phẩm chính, sau đó đăng chúng trên các sàn TMĐT khác nhau