Đọc bài viết này, giúp bạn hiểu thêm:

 1. Cách xem số lượng sản phẩm Tiki
 2. Cách kéo thông tin sản phẩm Tiki mới nhất lên Ginee
 3. Cách chỉnh sửa giá sản phẩm của Tiki
 4. Cách chỉnh sửa kho sản phẩm Tiki

Cách xem số lượng sản phẩm Tiki

Đi đến Quản lý sản phẩm -> Danh sách sản phẩm Tiki, bạn sẽ thấy sản phẩm Tiki đang bán, ngừng bán và đã bán hết

Cách kéo thông tin sản phẩm Tiki mới nhất lên Ginee

 1. Sau khi ủy quyền cửa hàng tiki thành công, hệ thống sẽ tự động đồng bộ thông tin sản phẩm của cửa hàng tiki lên Ginee, bạn không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào.
 2. Ginee sẽ đồng bộ dữ liệu sản phẩm của cửa hàng Tiki thường xuyên, nhưng không đồng bộ theo thời gian thực, Nếu bạn chỉnh sửa sản phẩm trong Trung tâm người bán của Tiki hoặc nhận thấy thông tin sản phẩm của Ginee không nhất quán với Trung tâm người bán của Tiki, vui lòng đồng bộ sản phẩm theo cách thủ công. Cách đồng bộ thủ công như sau:
 • Cách 1: đồng bộ thủ công từng sản phẩm

Tìm sản phẩm cần đồng bộ Đồng bộ

 • Cách 2: Đồng bộ hàng loạt

Chọn sản phẩm mà bạn cần đồng bộ Đồng bộ

 • Cách 3: Đồng bộ tất cả sản phẩm của cùng một cửa hàng

Cách chỉnh sửa giá của sản phẩm Tiki

 1. Nếu sản phẩm của Tiki đã liên kết Master SKU, bạn có thể xem thông tin giá của sản phẩm trong danh mục. Cách liên kết sản phẩm của cửa hàng Tiki với sản phẩm chính (Master SKU)?
 1. Bạn có thể chỉnh sửa giá các sản phẩm của Tiki theo 3 cách sau
 • Cách 1: Sửa giá một sản phẩm

Đi đến Quản lý sản phẩm -> Quản lý giá, Bạn có thể lọc sản phẩm Tiki theo cửa hàng. [Giá] được liệt kê là giá sản phẩm trên cửa hàng Tiki, bạn bấm biểu tượng Chỉnh sửa để chỉnh sửa, sau khi sửa xong hệ thống sẽ cập nhật lên cửa hàng Tiki.

 • Cách 2: Chỉnh sửa giá sản phẩm hàng loạt

Đi đến Quản lý sản phẩm -> Quản lý giá, Đánh dấu vào các sản phẩm có giá cần sửa đổi, nhấp vào Chỉnh sửa và bạn sẽ vào trang chỉnh sửa giá hàng loạt

 • Cách 3: Nhập để chỉnh sửa sản phẩm

Bước 1: Đi đến Quản lý sản phẩm -> Quản lý giá, Xuất sản phẩm cần chỉnh sửa giá。

Bước 2: Trong Danh sách Quản lý giá, Nhấn Nhập/Xuất -> Nhậpđể cập nhật giá, sau đó tải xuống mẫu nhập

Điền xong thông tin dưới đây, nhập cập nhật

Xem chi tiết các bước thao tác:Làm thể nào để chỉnh sửa giá của sản phẩm khác kênh đồng loạt

Cách chỉnh sửa tồn kho sản phẩm Tiki

Ginee hiện không hỗ trợ chỉnh sửa thủ công và trực tiếp tồn kho sản phẩm của Tiki, nhưng hỗ trợ tự động đồng bộ tồn kho của Ginee đến sản phẩm của cửa hàng tiki, tức là khi tồn kho có sẵn của Master SKU thay đổi (ví dụ: do tạo hoặc xuất kho đơn hàng hoặc sản phẩm xuất kho v.v. làm tồn kho thay đổi), Ginee sẽ đồng bộ số lượng tồn kho có sẵn trên thực tế (số lượng tồn kho có sẵn của Master SKU) với SKU cửa hàng Tiki liên kết với nó. Thao tác cụ thể như sau

 • Bước 1: Liên kết SKU cửa hàng Tiki với Master SKU của Ginee Cách liên kết?
 • Bước 2: bật chức năng đồng bộ tồn kho

⚠️Chú ý:

 1. Trước khi ủy quyền cửa hàng, nếu tài khoản Ginee đang cài đặt tự động liên kết và tự động tạo, bật đồng bộ tồn kho, Ginee sẽ tự động liên kết theo quy tắc liên kết hoặc tự động liên kết với SKU cửa hàng Tiki có cùng tên với Master SKU.

Gợi ý:

1)Vui lòng chuẩn hóa SKU cửa hàng, đặt ra các quy tắc liên kết trước khi ủy quyền cho cửa hàng mới, nếu không có thể gây ra lỗi liên kết Master SKU, lỗi đồng bộ tồn kho và lỗi liên kết sản phẩm với các SKU sản phẩm chính.

2)Trước khi liên kết cửa hàng, bạn có thể vào phần cài đặt sản phẩm, loại các sản phẩm của cửa hàng kênh Tiki ra khỏi phạm vi tự động liên kết và tự động tạo.

 1. Không hỗ trợ đồng bộ tồn kho: Các cửa hàng Tiki không thể chỉnh sửa thông tin cửa hàng và các sản phẩm Tiki FBT.

Vấn đề liên quan:

 1. Tiki – ủy quyền cửa hàng
 2. Thế nào là Sản phẩm chính/Master SKU, làm thế nào để liên kết cửa hàng Tiki đến sản phẩm chính (Master SKU)?