Đọc bài viết này, bạn có thể hiểu

  1. Thế nào là sản phẩm chính/Master SKU?
  2. Sản phẩm chính, Master SKU giúp bạn giải quyết được vấn đề gì?
  3. Cách liên kết sản phẩm của cửa hàng đến Master SKU

Thế nào là sản phẩm chính/Master SKU?

Sản phẩm chính là khái niệm sản phẩm do Ginee xác định, chỉ tồn tại trong hệ thống Ginee, còn SKU chính là từng SKU dưới sản phẩm chính.

Ví dụ: sản phẩm A có hai thuộc tính là đỏ và xanh lam, thuộc tính màu đỏ và màu xanh lam là Master SKU của sản phẩm A.

Sản phẩm chính, Master SKU giúp bạn giải quyết được vấn đề gì?

1)Nếu bạn cần bán cùng một sản phẩm ở các kênh và cửa hàng khác nhau, bạn có thể sử dụng sản phẩm chính và Master SKU để giúp bạn giải quyết các vấn đề sau:

  • Đăng sản phẩm khác kênh một cách nhanh chóng:Bạn chỉ cần tạo sản phẩm chính, nhập những thông tin sản phẩm thống nhất, sau đó đăng lên cửa hàng trên các nền tảng khác nhau của bạn Làm thế nào để đăng sản phẩm lên sàn TMĐT nhanh chóng ?
  • Cập nhật nhanh giá trên các sàn TMĐT:Sau khi thiết lập mối quan hệ liên kết giữa các sản phẩm giống nhau trong cửa hàng của sàn TMĐT và Master SKU phù hợp, bạn có thể đồng thời cập nhật giá các sản phẩm của mình trong mỗi cửa hàng trên các sàn. Làm thế nào để chỉnh sửa hàng loạt Giá của sản phẩm từ các kênh khác nhau?
  • Tiến hành thống nhất quản lý tồn kho:Thiết lập mối quan hệ liên kết giữa cùng một sản phẩm trong cửa hàng của sàn TMĐT và Master SKU. Sau khi nhận được đơn đặt hàng từ cửa hàng, Ginee sẽ trực tiếp khóa / khấu trừ tồn kho của Master SKU liên kết với sản phẩm được đặt hàng.
  • Đồng bộ tồn kho hàng hóa trên các sàn TMĐT để tránh bán quá mức: Khi số lượng tồn kho có sẵn của Master SKU thay đổi (Ví dụ: thay đổi tồn kho do có đơn hàng mới hoặc xuất kho, sản phẩm nhập kho v.v.), Ginee sẽ đồng bộ số lượng tồn kho có sẵn trên thực tế (số lượng tồn kho có sẵn của Master SKU) đến SKU của mỗi cửa hàng của sàn TMĐT được liên kết. Làm thế nào để đồng bộ tồn kho?

PS: Đồng bộ tồn kho không hỗ trợ: Các cửa hàng Tiki không thể sửa đổi thông tin cửa hàng và các sản phẩm Tiki FBT

2)Đối với các sản phẩm chỉ bán trong một cửa hàng, bạn cũng có thể thiết lập mối quan hệ liên kết giữa sản phẩm trong cửa hàng và Master SKU, đồng thời thực hiện thống nhất quản lý và đồng bộ tồn kho trong Ginee.

Cách liên kết sản phẩm của cửa hàng đến Master SKU

Nếu bạn đã điền tên SKU cho sản phẩm trong cửa hàng của mình và tên đã điền được chuẩn hóa, ví dụ: cùng một SKU, tên SKU được điền trên các kênh và cửa hàng khác nhau là nhất quán hoặc có một mẫu nhất định, thì bạn nên bật tự động liên kết và tự động tạo. Làm thế nào để cài đặt tự động liên kết Master SKU, tự động tạo Master SKU??

  • Sau khi bật tính năng tự động liên kết, Ginee sẽ tự động liên kết SKU của cửa hàng với Master SKU tương ứng theo quy tắc mà bạn đặt; nếu bạn không đặt quy tắc, thì SKU cửa hàng sẽ tự động liên kết với các sản phẩm có cùng Master SKU.
  • Sau khi bật tính năng tạo tự động, Ginee sẽ tự động liên kết SKU của cửa hàng với Master SKU có cùng tên SKU, nếu không có SKU nào trùng tên thì sẽ giúp bạn tự động tạo Master SKU cùng tên và thiết lập liên kết.

⚠️Chú ý:

  1. Trước khi ủy quyền cửa hàng, nếu tài khoản Ginee đang cài đặt tự động liên kết và tự động tạo, bật đồng bộ tồn kho, Ginee sẽ tự động liên kết theo quy tắc liên kết hoặc tự động liên kết với SKU cửa hàng Tiki có cùng tên với Master SKU.

Gợi ý:

1)Vui lòng chuẩn hóa SKU cửa hàng, đặt ra các quy tắc liên kết trước khi ủy quyền cho cửa hàng mới, nếu không có thể gây ra lỗi liên kết Master SKU, lỗi đồng bộ tồn kho và lỗi liên kết sản phẩm với các SKU sản phẩm chính.

2)Trước khi liên kết cửa hàng, bạn có thể vào phần cài đặt sản phẩm, loại các sản phẩm của cửa hàng kênh Tiki ra khỏi phạm vi tự động liên kết và tự động tạo.

Liên kết và hủy liên lên bằng cách thủ công

Liên kết thủ công

Nhập để liên kết hàng loạt

Tự động liên kết theo SKU cửa hàng