Thế nào là Sản phẩm đính kèm?

Việc đa dạng hóa cách thức bán hàng trên các sàn TMĐT là một chiến lược hữu ích để thúc tiến việc kinh doanh của bản thân. Đặc biệt, Ginee đã hỗ trợ ngay cho Nhà bán những tính năng combo để họ có thể áp dụng bán trên sàn TMĐT. Master SKU của sản phẩm combo sẽ được gọi là sản phẩm đính kèm, tương đương với việc tồn hàng liên kết của SKU (Phiên bản Tồn kho Cơ bản).

Cách tìm kiếm Sản phẩm đã đính kèm

Bước 1: Chọn Master Product => Chọn Filter => Chọn Loại sản phẩm và Sản phẩm đính kèm.

Nhà bán có thể đinh kèm từ 2 MSKU trở lên (mỗi MSKU sẽ tương đương với một sản phẩm). Nếu tồn kho MSKU liên kết giảm, tồn kho MSKU đính kèm sẽ giảm theo.

Cách thao tác MSKU đính kèm

MSKU đính kèm chỉ được liên kết MSKU đã có sẵn. Nếu MSKU không có sẵn trên Ginee, vui lòng tạo Master SKU trước.

Sau khi tạo thành công MSKU đính kèm, MSKU liên kết sẽ không được thay đổi trong khoảng thời gian diễn ra. Nếu bạn muốn thay đổi, vui lòng xóa MSKU đính kèm và tạo lại.

Sau khi tạo thành công MSKU đính kèm, đồng bộ tồn kho sẽ được kích hoạt, nếu MSKU đính kèm phát sinh bất kỳ đơn hàng nào, hệ thống sẽ tự động giảm số lượng tồn kho của MSKU đính kèm.

Dưới đây là một vài thao tác để tạo MSKU đính kèm:

Bước 1: Nhấn Danh sách sản phẩm – Chọn Sản phẩm chính – Chọn Thao tác – chọn Thêm sản phẩm đi kèm

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm.

Bước 3: Chọn sản phẩm chính mà bạn muốn đính kèm, và nhập số lượng sản phẩm.

Bước 4 Chọn MSKU đính kèm trong Danh sách sản phẩm chính và liên kết với gói hàng sản phẩm trong các kênh bán. Nhà bán có thể kích hoạt Đồng bộ tồn kho

Nhà bán không cần bổ sung tồn kho cho MSKU đính kèm, vì Tồn kho có sẵn sẽ tự động cộng dồn dựa trên thông tin trùng khớp của các MSKU được liên kết. Lưu ý, MSKU đính kèm chỉ có Tồn kho có sẵn, không có Tổng tồn kho, Tồn kho dự phòng, Tồn kho an toàn và Tồn kho khuyến mãi.

Ví dụ:

Tạo Combo sản phẩm C tại kênh cửa hàng. Combo sản phẩm bao gồm 1 chiếc quần và 1 chiếc áo. Tuy nhiên, có tận 2 sản phẩm “chiếc quần” (Tồn kho có sẵn là 5) và 2 sản phẩm “chiếc áo” (Tồn kho có sẵn là 6).

Do đó, Nhà bán lần lượt liên kết Master SKU cho chiếc quần và chiếc áo là A1 và B1, tạo sản phẩm chính cho Combo sản phẩm C và đính sản phẩm chính (gọi là C1).

Tồn kho của C1 chính lá Tồn kho của sản phẩm nào có tồn kho nhỏ hơn (tức bằng 5), đồng thời dựa trên tỷ lệ số lượng sản phẩm trong Combo đó. (1 chiếc quần, 1 chiếc áo).

Nếu người mua thanh toán 2 chiếc áo riêng lẻ, số lượng tồn kho của chiếc áo sẽ thành 4, và Tồn kho có sẵn của MSKU đính kèm cũng sẽ thành 4.

Hướng dẫn xóa Sản phẩm đính kèm

Lưu ý: Nhà bán không thể xóa Master SKU liên kết với bất kỳ MSKU Combo nếu MSKU Combo vẫn đang bật bán.

Tuy nhiên nếu Nhà bán vẫn muốn thao tác xóa combo, có thể làm theo các bước dưới đây:

Vào Menu – Chọn Danh sách sản phẩm chính – Tìm MSKU đính kèm nào mà Nhà bán muốn xóa ➜ Chọn thao tác ➜ Chọn xóa để xóa MSKU đính kèm.