Đối soát lợi nhuận có thể hỗ trợ xuất dữ liệu theo định dạng Excel, PDF, giúp Nhà bán có thể kiểm soát tình hình kinh doanh của cửa hàng. Nhà bán có thể xem Lịch xử xuất dữ liệu theo hình dưới đây.