Hiện tại Ginee đã hỗ trợ in hàng loạt phiếu chuyển phát trên cùng một nền tảng hoặc trên nhiều nền tảng, nếu bạn muốn được hỗ trợ chức năng này (trên Shopee, Bukalapak và Tokopedia), vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn nhiều đơn đặt hàng sẽ được in, sau đó nhấp vào “In nhiều phiếu chuyển phát”.

* Trước khi in hàng loạt phiếu chuyển phát, vui lòng đảm bảo rằng tất cả các hệ thống vận chuyển đã được thiết lập.

2. Để đảm bảo rằng đơn hàng đã chọn là chính xác, bạn sẽ được chuyển đến tab mới để tiếp tục in phiếu chuyển phát.

3. Sau đó, nhấp vào “In”, hệ thống sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt in phiếu chuyển phát