1. Vui lòng đăng nhập vào Ginee và chọn “Liên kết” ở menu bên phải, sau đó chọn “Shopee”.

2. Nhấp vào “Bắt đầu đồng bộ” trong cửa sổ bật lên, trang sẽ chuyển đến nền tảng mở của Shopee.

3. Bạn cần cấp quyền Liên kết cho cửa hàng trên trang ủy quyền của Shopee. Vui lòng chọn quốc gia đặt cửa hàng, nhập mật khẩu tài khoản của cửa hàng và nhấp vào “Đăng nhập”.

Nếu cửa hàng ở Indonesia, bạn có thể chọn Indonesia, sau đó nhập tài khoản và mật khẩu, sau đó nhấp vào Đăng nhập.

4. Shopee sẽ nhắc bạn ủy quyền các quyền liên quan của Ginee, sau khi nhấn “Xác nhận”, Ginee sẽ bắt đầu đồng bộ hóa hàng hóa và đơn hàng của bạn trong cửa hàng; Ginee và Shopee sẽ cùng bảo mật tài khoản của bạn.

5. Sau khi ủy quyền cửa hàng thành công, bạn có thể xem tất cả các cửa hàng đã được Liên kết trong danh sách ủy quyền và Ginee có thể hoàn thành việc đồng bộ tất cả các sản phẩm và đơn hàng của cửa hàng trong khoảng vài phút.

Về hướng dẫn và cách Liên kết Shopee, hãy xem video sau:

https://youtube.com/watch?v=LrKYl6AdvDI%3F%26wmode%3Dopaque

Baca Juga: Tabel Statistik Pesanan