1. Đóng gói đơn hàng

Trong danh sách đơn hàng, chọn đóng gói đơn hàng, nhấn nút “Đóng gói” là có thể hoàn tất đóng gói đơn hàng

Sau khi hoàn thành đóng gói, trong danh sách đơn hàng, tại mục tên đơn hàng có thể xem sản phẩm được đánh dấu đóng gói

Những điều cần lưu ý:

1) Giao diện của kênh yêu cầu trong cùng một đơn hàng (cùng phần đầu của mã đơn hàng trong hệ thống) sản phẩm thông thường sẽ được đóng gói trong cùng một gói hàng, sản phẩm bigproduct và BOPIS sẽ đóng gói riêng.

2) Giao diện của kênh chỉ hỗ trợ đơn hàng đã thanh toán chưa gửi hàng tiến hành thao tác đóng gói

3) Kênh chỉ hỗ trợ đóng gói sản phẩm thông thường và sản phẩm bigproduct, BOPIS

2. Gửi hàng

Chỉ hỗ trợ gửi hàng cho đơn hàng ở trạng thái đã thanh toán, và khi gửi đơn hàng khác loại sản phẩm cần điền các thông tin khác nhau, một số thông tin này giống với kênh, vui lòng điền theo yêu cầu

3. Hủy đơn hàng

Hỗ trợ hủy đơn hàng đã thanh toán và chưa đóng gói

Sau khi hủy, trạng thái đơn hàng cập nhật thành đã hủy

Khi hủy, bắt buộc phải điền lý do hủy, dưới 490 kí tự là được

4. Đánh dấu trạng thái đơn hàng thành Đã hoàn tất

Vì Blibli tồn tại hai loại đơn hàng bigproduct và BOPIS của sản phẩm, hai loại đơn hàng này cần người dùng đánh dấu thành Đã hoàn tất bằng cách thủ công, blibli không tự động cập nhật trạng thái, vì vậy cần người dùng thực hiện các thao tác liên quan.