Sau khi đăng nhập vào tài khoản Ginee, bạn có thể Liên kết Ginee với sàn thương mại điện tử mà bạn lựa chọn. Dưới đây là danh sách các bước sẽ giúp bạn trong quá trình Liên kết tài khoản Ginee với Lazada:

  1. Liên kết

Nhấp vào tên tài khoản Ginee ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào “Liên kết”.

2. Thêm cửa hàng trên Lazada

Nhấp vào Thêm cửa hàng ở góc trên bên trái, sau đó chọn sàn thương mại điện tử Lazada và nhấp vào Bắt đầu đồng bộ.

3. Quy trình ủy quyền

Tại đây, bạn sẽ thực hiện quy trình ủy quyền Liên kết cửa hàng Lazada với Ginee. Vui lòng chọn Việt Nam, nhập email và mật khẩu tài khoản cửa hàng Lazada của bạn và nhấp vào Gửi.

4. Cửa hàng ủy quyền thành công

Sau khi ủy quyền thành công, bạn có thể xem tất cả các cửa hàng đã Liên kết trong danh sách Liên kết. Sau đó, Ginee sẽ đồng bộ tất cả các sản phẩm và đơn hàng trong cửa hàng của bạn trong khoảng 5-15 phút.


Bạn cũng có thể xem hướng dẫn Liên kết Lazada thông qua liên kết sau:

https://youtube.com/watch?v=EWkxGRDJDKg%3F%26wmode%3Dopaque