Ginee đã thêm một menu mới có tên “Đơn hàng chờ xử lý”. Để nâng cao hiệu quả xử lý đơn hàng, menu này tổng hợp “Đơn hàng chờ xử lý” từ nhiều kênh.

1. Đơn hàng chờ nhận

Định nghĩa: Các đơn đặt hàng đã được thanh toán trong Tokopedia và Bukalapak.

Các bước: Bạn có thể sử dụng một thao tác duy nhất để đồng bộ các đơn hàng hoặc đồng bộ hàng loạt tất cả các đơn hàng đang chờ xử lý

Lưu ý: Do giới hạn của giao diện kênh, số lượng thao tác tối đa là 100 đơn hàng. Càng nhiều đơn đặt hàng được xử lý cùng lúc, thì càng mất nhiều thời gian.

2. Đơn hàng chờ giao

Định nghĩa: Đơn hàng đã thanh toán trên Shopee, đơn hàng nhận tại Tokopedia, đơn hàng nhận tại Bukalapak, đơn hàng thanh toán tại Lazada, đơn hàng thanh toán tại JD ID, đơn hàng thanh toán tại Shopify, đơn hàng thanh toán tại Blibli.

Thao tác: Bạn có thể quản lý một hoặc nhiều đơn hàng trong danh sách đơn hàng đang chờ giao trên Shopee / Tokopedia / Bukalapak / Lazada, cũng như chức năng đồng bộ đơn hàng, in hóa đơn và cài đặt trạng thái in.

Lưu ý: Do giới hạn của giao diện kênh, số lượng thao tác tối đa ở đây là 100 đơn hàng. Càng nhiều đơn đặt hàng được xử lý cùng lúc, thì càng mất nhiều thời gian.

3. Đơn hàng không thể xử lí.

Khi giao hàng không thành công, hãy hủy đơn hàng và đơn hàng đã giao, bạn có thể xem lý do trong danh sách này và thực hiện lại thao tác