Bạn có thể tích hợp WMS fulfillment trong Ginee với chỉ một bước

Nhấn Liên kết bên dưới tên email cá nhân của bạn ở góc trên bên phải, sau đó chọn dịch vụ WMS fulfillment của Ginee và điền thông tin tương ứng để hoàn tất ủy quyền.

Thông tin chi tiết:

Mã số kho: Vui lòng lấy số kho độc quyền từ dịch vụ khách hàng trước khi ủy quyền.

Hướng dẫn ủy quyền:

1. Sau khi ủy quyền hoàn tất, kho WMS sẽ tự động tạo cho bạn phù hợp theo quy tắc “Mã kho + Mã khách hàng”. Nó sẽ được sử dụng để quản lý tồn kho và xuất hàng. Bạn có thể tìm kiếm nó trong danh sách Quản lý kho.

2. Chỉ có thể liên kết cùng một số khách hàng WMS với một nhà bán Ginee. Vui lòng cẩn thận khi thao tác.

3. Hiện WMS chỉ hỗ trợ kho địa phương trong Indonesia. Vui lòng cẩn thận khi thao tác.