Mã đơn đặt hàng là mã duy nhất cho mỗi đơn hàng trong cửa hàng. Mã này được lấy trực tiếp từ sàn giao dịch.

Cách xem mã đơn hàng:

Đăng nhập vào Ginee và mở “Đơn hàng”, trong “Mã đơn hàng”, bạn có thể thấy mã số của đơn hàng.