Ginee hỗ trợ xử lý giao hàng các đơn hàng trên nền tảng Shopee / Bukalapak / Tokopedia / Lazada.

1. Giao một đơn hàng

Bạn có thể chọn một đơn hàng để giao trong danh sách đơn hàng hoặc trong chi tiết đơn hàng.

2. Giao nhiều đơn hàng

Bạn có thể chọn một số đơn hàng trong danh sách đơn hàng hoặc trên trang chi tiết đơn hàng, sau đó xử lý giao hàng cùng lúc.

3. Dịch vụ giao hàng đặc biệt

Chọn phương thức vận chuyển: Lấy hàng tận nơi (Pick up), tức là gói hàng được nhận tại chỗ theo phương thức chuyển phát nhanh hoặc ký gửi, sau đó gói hàng được đưa đến văn phòng dịch vụ vận chuyển. Nếu bạn chọn Nhận hàng tận nơi, vui lòng chọn thông tin địa chỉ và thời gian nhận hàng để nhân viên chuyển phát nhanh đến địa điểm của bạn. Nếu bạn chọn Gửi hàng tại bưu cục (Drop off), theo quy định của Shopee, vui lòng đảm bảo giao hàng càng sớm càng tốt.

Ghi nhớ:

Do vị trí khác nhau giữa Đơn hàng chưa xử lý và Đơn hàng đã xử lý trong hệ thống Shopee nên các Đơn hàng chưa xử lý của Ginee được phân loại là đơn hàng đã thanh toán (thanh toán toàn bộ). Bạn có thể thực hiện giao hàng hoặc hủy đơn hàng tại đây. Mặc dù các đơn hàng đã được xử lý trên Shopee được phân loại là đơn hàng đang chờ xử lý, nhưng bạn có thể xem thông tin giao hàng, hủy đơn hàng hoặc xử lý yêu cầu hủy.