Ginee giúp bạn cài đặt phương thức vận chuyển từ dịch vụ vận chuyển trong Shopee / Tokopedia / Bukalapak để tiết kiệm thời gian xử lý vận chuyển đơn hàng.

1. Bây giờ bạn có thể cài đặt phương thức vận chuyển theo dịch vụ giao hàng và cửa hàng mặc định, cài đặt lấy hàng tận nơi / gửi hàng tại bưu cục / vận chuyển thủ công and cài đặt địa chỉ lấy hàng tận nơi cho cửa hàng như Shopee.

2. Khi các đơn hàng đã được xử lý và gửi đi, thông tin phương thức vận chuyển / địa chỉ vận chuyển sẽ tự động điền vào dựa trên Cài đặt quy tắc vận chuyển và thời gian vận chuyển sẽ được chọn mặc định.