1. Các bước chỉnh sửa thông tin sản phẩm hàng loạt.

Chọn sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấp vào “Chỉnh sửa”

Các thông tin có thể được chỉnh sửa là: tên sản phẩm, mô tả, SKU chính, SKU, giá cả, hàng tồn kho, trọng lượng, dịch vụ vận chuyển, v.v. Bạn có thể sử dụng chức năng chỉnh sửa hàng loạt tại đây.

* Tạm thời chỉ áp dụng cho Shopee và Bukalapak

Quan trọng:

Nếu sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa không có thông tin danh mục, bạn sẽ được hướng dẫn điền đầy đủ danh mục và các thuộc tính sản phẩm khi chỉnh sửa hàng loạt trên Shopee và Bukalapak.

2. Như trong hình, khi chỉnh sửa hàng loạt tên sản phẩm, bạn có thể thêm vào trước hoặc sau tên sản phẩm hoặc thêm khoảng cách trong tên sản phẩm.

– Thêm vào trước tên: văn bản (chẳng hạn như 123 hoặc 12 3), văn bản + thêm dấu cách sau số (123)

– Thêm vào sau tên: văn bản (ví dụ = 123 hoặc 12 3), dấu cách + văn bản (123)

Bạn có thể thay đổi một phần thông tin của nhiều sản phẩm, ví dụ, nếu bạn muốn thay đổi tên nhiều sản phẩm, thì nhấp vào nút “Chỉnh sửa” và thực hiện quá trình chỉnh sửa, sau đó nhấn “OK”, tất cả tên của các sản phẩm đã chọn sẽ được thay đổi.

3. Để chỉnh sửa giá, hãy nhấp vào nút “Chỉnh sửa” trong cột “Giá”, sau đó thay đổi giá nếu cần.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa giá sản phẩm theo giá hiện tại, sau đó chọn cài đặt giá cần thiết, ví dụ: khi tăng thêm 10% giá, nếu giá sản phẩm là 100.000 vnđ, sau khi chỉnh sửa giá sẽ tự động thay đổi thành 100.000 + (100.000 * 10%) = 110.000.

4. Bạn cũng có thể thay đổi hàng tồn kho của nhiều sản phẩm bằng cách nhấp vào nút “Chỉnh sửa” trong cột “Hàng tồn kho”

5. Chức năng quản lý đơn hàng của Tokopedia: Giờ đây, bạn có thể sắp xếp giao hàng trên Tokopedia thông qua Ginee. 

Hủy đơn hàng Tokopedia: Hiện tại, bạn có thể hủy đơn hàng Tokopedia. Xin lưu ý rằng nếu lý do chọn hủy là do hết hàng hoặc không có sẵn mẫu sản phẩm, thì hàng tồn kho hoặc mẫu sản phẩm sẽ tự động được thay đổi thành 0.

6. Danh mục sản phẩm sẽ được hệ thống tự động đối chiếu, bạn có thể xem trên trang thông tin sản phẩm.

7. Thông tin hướng dẫn được cung cấp trên trang tổng quan để giúp người bán hiểu các chức năng của hệ thống và thực hiện ủy quyền cửa hàng, quản lý hàng hóa, xử lý đơn đặt hàng và các trang thành viên.