Bạn có thể tùy chỉnh “Mẫu xuất đơn hàng” để xác định phạm vi dữ liệu được xuất và thông tin cần được xuất.

Bạn có thể nhấn “Cài đặt đơn hàng” ở góc trên bên phải của hệ thống hoặc chọn “Thêm mẫu” trong cửa sổ bật lên của trang xuất để thiết lập mẫu xuất.

Cập nhật mới nhất: Chúng tôi đã thêm một số thông tin về giá tiền của đơn hàng để dữ liệu xuất ra được hoàn thiện hơn. Trước tiên, bạn sẽ cần phải chỉnh sửa mẫu cũ của mình và thêm một số nội dung để xuất nó.

Lưu ý: Xin lưu ý rằng tất cả thông tin dữ liệu được truy xuất và xuất đều được thu thập thông qua API chính thức từ Marketplace, do đó, các tính toán cũng tuân theo Marketplace liên quan.