Ginee có hai quy tắc tích điểm (mặc định)

– Trở thành thành viên
– Hoàn thành hồ sơ của bạn
Hai quy tắc tích điểm này (mặc định) do hệ thống cung cấp và không thể xóa được. Nếu khách hàng đang sử dụng và đáp ứng các điều kiện tham gia, bạn có thể tự động tích điểm. Bạn có thể kích hoạt quy tắc này bằng cách mở trạng thái hoặc bạn có thể thay đổi điểm bằng cách nhấp vào “Chỉnh sửa”