1. Tìm kiếm nút in

Bạn có thể từ “Danh sách đơn hàng” – “In” – “In phiếu lấy hàng” và đánh dấu là đã in.

Sau khi in thành công, hệ thống sẽ tự động xác định trạng thái in cho bạn và sẽ được hiển thị trong “Trạng thái in”

2. Hiện có thể sắp xếp Đơn hàng theo tình trạng in.