Bảng thống kê đơn hàng là bảng dùng để kiểm tra thống kê đơn hàng mỗi ngày.
Danh mục đơn hàng: Tích hợp tất cả dữ liệu của đơn hàng hợp lệ trong cửa hàng đã được đồng bộ với Ginee.
Nền tảng được hỗ trợ: Shopee / Bukalapak / Tokopedia / Lazada / Blibli / Shopify / JDID.
Thứ nguyên thống kê: Đối với ngày tạo đơn hàng, điều kiện lọc dài nhất không quá 3 tháng.
Mô tả ngày tháng: Các đơn hàng đặt trong hôm nay chỉ có thể được thống kê vào ngày hôm sau.

Thông tin:

        Tổng đơn hàngTổng số đơn đặt hàng trong ngày trùng với ngày tạo đơn hàng (Tất cả trạng thái đơn hàng).
       Tổng doanh thu đơn hàngTổng doanh thu của đơn hàng được tạo vào ngày hiện tại (bao gồm phí vận chuyển / chiết khấu, v.v.)
        Doanh thu sản phẩmTổng doanh thu hàng hóa trong đơn đặt hàng được tạo vào ngày hiện tại (không bao gồm phí vận chuyển / giảm giá, v.v.)
        Phí vận chuyểnTổng phí vận chuyển trong đơn đặt hàng có ngày tạo trùng với ngày hiện tại (tổng phí vận chuyển trong chi tiết đơn đặt hàng)
       Đơn hàng hợp lệTổng đơn hàng Đã giải quyết / Chờ giao hàng / Đang vận chuyển / Đã nhận mà ngày tạo trùng với ngày hiện tại. Lưu ý: Các đơn hàng đã thanh toán một phần không bao gồm trong thống kê.
Tổng doanh thu đơn hàng hợp lệTổng doanh thu của đơn hàng Đã giải quyết / Chờ giao hàng / Đang vận chuyển / Đã nhận mà ngày tạo trùng với ngày hiện tại.
Lưu ý: Các đơn hàng đã thanh toán một phần không bao gồm trong thống kê.
Đơn hàng hoànTổng số đơn hàng có ngày tạo trùng với trạng thái trả hàng của ngày hiện tại. Lưu ý: Đơn hàng trả lại một phần không được tính (bao gồm Lazada / Shopify)
Tổng số tiền hoàn lạiTổng số tiền (bao gồm cước phí / chiết khấu, v.v.) của đơn hàng hoàn có ngày tạo bằng với ngày hiện tại, số tiền của đơn hàng hoàn một phần sẽ không được tính. Lưu ý: Các đơn hàng trả lại một phần (Lazada) không được tính vào giá trị hàng hoàn.
Tỷ lệ hoàn đơnĐơn hàng hoàn / Tổng số đơn hàng
Đơn hàng đã hủyTổng số đơn đặt hàng bị hủy có ngày tạo bằng ngày hiện tại. Lưu ý: Đơn hàng bị hủy một phần không được tính.
Tổng tiền đơn hàng đã hủyTổng chi phí đơn hàng (bao gồm cả chi phí vận chuyển, v.v.) có ngày tạo bằng với ngày hiện tại ở trạng thái hủy. Lưu ý: Đơn hàng bị hủy một phần sẽ không được tính.
Tỷ lệ hủy đơnĐơn hàng hủy / Tổng đơn hàng
Số khách hàngTổng số khách hàng trong đơn hàng đã tạo vào ngày hiện tại (Dựa theo số điện thoại để loại trừ sự trùng lặp)
Giá trị đơn hàng trung bìnhTổng đơn hàng / Tổng khách hàng
Tổng tiền bảo hiểmTổng số tiền bảo hiểm trong các đơn hàng được tạo vào ngày hiện tại.
Tổng hoa hồngTổng tiền hoa hồng trong các đơn hàng được tạo vào ngày hiện tại.
Tổng chi phí phục vụTổng phí dịch vụ trong đơn hàng được tạo vào ngày hiện tại.
Tổng nợ cước vận chuyểnTổng phí vận chuyển trên hệ thống của đơn hàng được tạo vào ngày hiện tại.
Tổng thuế Tổng số thuế và phí trong các đơn đặt hàng được tạo vào ngày hiện tại.