Note:

 • MSKU ที่กำลังดำเนินการรับสต็อกจะถูกล็อคและไม่สามารถดำเนินการสต็อกขาเข้าหรือขาออกได้ หลังจากการนับสต็อกเสร็จสิ้น จึงสามารถดำเนินการขาเข้าและขาออกได้ ผู้ใช้สามารถดูคำอธิบายที่เกี่ยวข้องได้ในหน้า [การตั้งค่าสต็อก]
1280X1280
 • การล็อกสต็อกเนื่องจากคำสั่งซื้อจะไม่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลารับสต็อก
 • หากจำนวนการรับสต็อก < จำนวนสต็อกที่มีอยู่ คุณจะเห็นการขาดสต็อก จากนั้นเมื่อการรับสต็อกเสร็จสิ้น คุณจะเห็นความแตกต่างใน MSKU และผู้ใช้จะสามารถคลิกเพื่อทำการปรับสต็อก เพื่อทำการลดสต็อก . ในบันทึกสินค้าเข้า/ออก คุณจะสามารถดูบันทึกการลดลงของสินค้าในสต็อกได้
 • หากจำนวนของการเก็บสต็อก > สต็อกที่มีอยู่ คุณจะเห็นสต็อกที่เกิน จากนั้นเมื่อการสต็อกเสร็จสิ้น คุณจะเห็นความแตกต่างใน MSKU และผู้ใช้จะสามารถคลิกเพื่อทำการปรับสต็อก เพื่อเพิ่มสต็อกได้ ในบันทึกสต็อคเข้า/ออก คุณจะเห็นหมายเหตุเกี่ยวกับการเพิ่มสต็อค

1.การตรวจนับสต็อกสินค้าคืออะไร

การตรวจนับสต็อคสินค้า คือ การตรวจเช็คการดำเนินการตรวจสอบสต็อคสินค้าจริงทั้งหมดหรือบางส่วนในคลังสินค้า โดยจัดเจ้าหน้าที่พิเศษเข้าทำเป็นประจำ (รายเดือน/ปี) เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าคงคลังและสินค้าคงคลังในระบบมีความถูกต้องและสม่ำเสมอ

2. การแนะนำการตรวจนับสต็อกสินค้า

1. สถานะการตรวจสต็อก

ประกอบด้วย การรอสินค้า การเช็คสต๊อก สินค้าครบและไม่ถูกต้อง

 • กำลังรอการรับสินค้า: งานการตรวจนับสินค้าที่ยังไม่เริ่ม คุณสามารถคลิกเริ่มนับได้ หลังจากเริ่มต้นแล้ว งานการรับสต็อกจะย้ายไปที่แท็บ การตรวจสอบสต็อก
 • การตรวจสอบสต็อก: งานการนับสต็อกที่กำลังดำเนินการอยู่ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการรับสินค้า/สิ้นสุดงาน/ตั้งค่าไม่ถูกต้อง/พิมพ์รายการรับสินค้า หากคุณเสร็จสิ้นงานการรับสต็อก งานจะย้ายไปยังแท็บเสร็จสมบูรณ์
 • เสร็จสิ้น: งานการนับสินค้าคงคลังที่การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 • ไม่ถูกต้อง: งานการตรวจนับสินค้าคงคลังไม่ถูกต้อง

2. หมายเลขการตรวจนับสต็อก

เมื่อสร้างรายการงานการตรวจนับสินค้า ระบบจะสร้างหมายเลขรายการโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถแก้ไขหมายเลขนี้ได้

3. คลังสินค้า

คลังสินค้าที่ดำเนินการตรวจสต็อกได้คือคลังสินค้าของ Ginee Local / คลังสินค้าของตัวเอง และไม่สามารถทำได้สำหรับคลังสินค้าของบุคคลที่สาม

4.จำนวน MSKU

 • จำนวน MSKU: จำนวน MSKU ทั้งหมดในรายการรับสินค้าคงคลังที่รอการตรวจนับสินค้า (เมื่อมี MSKU บนชั้นวางหลายชั้น จำนวนจะนับเป็น 1 เท่านั้น)
 • นับแล้ว: จำนวน MSKU ในรายการตรวจสต็อกที่ถูกนับ
 • ความแตกต่างของปริมาณ: จำนวน MSKU อันเป็นผลจากการคำนวณการนับสต็อคที่มีความแตกต่าง (สต็อคน้อยหรือมีสต็อคมาก)

5. ประเภทการตรวจสต็อก

มีสองประเภทในการตรวจสินค้าคงคลัง ได้แก่ “ตามคลังสินค้า” และ “อิงตาม MSKU”

6. ผู้สร้าง

ข้อมูลสำหรับบัญชีที่สร้างเอกสาร

7. เวลา

 • เวลาสร้าง เวลาสร้างรายการตรวจสต็อก
 • เวลาอัปเดต: ถึงเวลาเปลี่ยนการสต็อก

3.จะใช้ฟีเจอร์การตรวจสต็อกได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1:คลิก คลังสินค้า > การตรวจนับสต็อก > คลิก เพิ่ม จากนั้นงานการตรวจนับที่สร้างสำเร็จจะถูกเพิ่มไปยังรายการรอสินค้า

หลังจากสร้างงานรับสต็อกแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการตรวจสต็อกได้ และทำได้เพียงเริ่มการคำนวณหรือลบงานตรวจสต็อกเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: เลือกคลังสินค้า > เลือกประเภทการตรวจนับสต้อก (ตาม MSKU / ตามคลังสินค้า) > คลิกสร้างรายการรับสินค้า

 • ขึ้นอยู่กับ MSKU: สามารถเลือก MSKU บางตัวเพื่อให้สามารถทำการตรวจนับได้
 • ขึ้นอยู่กับคลังสินค้า: MSKU ทั้งหมดในคลังสินค้า

(MSKU ที่เลือกคือ MSKU นอกเหนือจาก MSKU แบบรวมหรือแบบบันเดิล และนอกเหนือจาก MSKU ซึ่งอยู่ในรายการ MSKU อื่นอยู่แล้ว)

ขั้นตอนที่ 3: คลิก เริ่มการตรวจนับสต็อกสินค้า จากนั้นจะย้ายไปที่แท็บ การตรวจสอบสต็อก จากนั้นให้คุณเลือกพิมพ์รายการตรวจสินค้า

ขั้นตอนที่ 4: ในเมนู การตรวจนับสต็อก คลิก เริ่มการบันทึกสต็อก > ป้อนผลการคำนวณ

หากคุณไม่สามารถดำเนินการคำนวณทั้งหมดในครั้งเดียวได้ คุณสามารถคลิกบันทึกและดำเนินการต่ออีกครั้งโดยคลิกดำเนินการบันทึกสต็อกต่อ

หากงานการสต็อกสินค้าเสร็จสิ้น คุณสามารถคลิกเสร็จสิ้นการสต็อกสินค้า จากนั้นงานการสต็อกสินค้าจะย้ายไปที่แท็บเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 5: หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น งานตรวจนับสต็อกจะย้ายไปที่แท็บเสร็จสมบูรณ์แล้วคลิกดูรายละเอียดเพื่อดูผลลัพธ์โดยละเอียดของการคำนวณ

หากมีความคลาดเคลื่อนในจำนวนใน MSKU หลังจากดำเนินการคำนวณง คุณต้องแก้ไขจำนวนสินค้าคงคลังของคลังสินค้าในระบบ คุณสามารถคลิกสร้างรายการปรับปรุงสินค้าคงคลังเพื่อดำเนินการ

4.การปรับสต็อคคืออะไร

รายการปรับปรุงสต็อคคือการปรับปรุงการสอบเทียบสต็อคของคลังสินค้าเมื่อมีความแตกต่างของสต็อคเนื่องจากผลการคำนวณสต็อค เพื่อให้มั่นใจว่าสต็อคในระบบเป็นไปตามสต็อคจริง

5. ข้อมูลการปรับสต็อค

1. สถานะ

สถานะการปรับปรุงสต็อคแบ่งออกเป็น ที่จะปรับ ปรับ สำเสร็จ และโมฆะ

 • ที่จะปรับ: รายการของการปรับที่ยังไม่ได้เริ่ม คุณสามารถคลิกเริ่มปรับแต่งได้ หลังจากที่รายการเริ่มปรับแต่งจะย้ายไปที่หน้า ปรับ; คุณยังสามารถคลิกที่ไม่ถูกต้อง และแท็บนั้นจะย้ายไปยังแท็บที่ไม่ถูกต้องทันที
 • เสร็จสิ้น: รายการของการปรับปรุงที่เสร็จสิ้นการดำเนินการอัพเดตสินค้าคงคลังของคลังสินค้า
 • ไม่ถูกต้อง: รายการของการปรับปรุงที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือไม่ถูกต้อง

2. หมายเลขการปรับ

หมายเลขการปรับคือหมายเลขในรายการการปรับปรุง เมื่อสร้างรายการแบบกำหนดเอง ระบบจะสร้างให้โดยอัตโนมัติและไม่สามารถแก้ไขได้

3. จำนวน MSKU

คือจำนวนรวมของคลังสินค้า MSKU ที่รอการปรับปรุงในรายการปรับปรุง (เมื่อ MSKU เดียวกันอยู่บนชั้นวางหลายชั้น จะนับเป็น 1 เท่านั้น)

4. สต็อก MSKU เพิ่มขึ้น

ในรูปแบบการปรับปรุง จำนวน MSKU หลังการปรับปรุงสำหรับสต็อกมากกว่าสต็อกก่อนการปรับปรุง

5. สต็อก MSKU ลดลง

ในรูปแบบปรับปรุง จำนวน MSKU หลังปรับปรุงมีจำนวนน้อยกว่าสต็อกก่อนปรับปรุง

6. ผู้สร้าง

ข้อมูลสำหรับบัญชีที่สร้างเอกสาร

7. เวลา

 • เวลาสร้าง เวลาสร้างรายการตรวจสต็อก
 • เวลาอัปเดต: ถึงเวลาเปลี่ยนการสต็อก

6. จะใช้คุณสมบัติการปรับปรุงสต็อคได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: คลิก คลังสินค้า > การปรับปรุงสต็อค > คลิก สร้างการปรับปรุง จากนั้นสถานะรายการการปรับปรุงจะถูกอัพเดตเป็น ปรับ

ขั้นตอนที่ 2: บนแท็บ ปรับ คลิก ดำเนินการปรับปรุงต่อ > จากนั้นยืนยันผลลัพธ์ของการปรับปรุงสต็อกคลังสินค้า

หากคุณไม่ปรับให้เสร็จสิ้นในครั้งเดียว ให้คลิก บันทึก และคุณสามารถทำการปรับต่อได้อีกครั้งในภายหลัง

หากเอกสารได้รับการปรับและยืนยันว่าเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก ยืนยันการปรับ จากนั้นรายการการปรับจะย้ายไปที่แท็บ เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 3: หลังจากปรับ MSKU สำหรับสต็อกทั้งหมดแล้ว เอกสารจะย้ายไปที่แท็บเสร็จสิ้น และคุณสามารถคลิกดูรายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดของผลการปรับ