1. Đầu tiên, nhấn Cửa hàng ủy quyền

2. Chọn cửa hàng TikTok, nhấn “Bắt đầu đồng bộ” trong cửa sổ mở ra

3. Tại trang ủy quyền TikTok, chọn loại cửa hàng của bạn. (Hiện chỉ hỗ trợ cửa hàng Indonesia)

4. Điền tài khoản TikTok của bạn để tiến hành đăng ký

5. Nhấn ủy quyền để hoàn tất

Sau khi hoàn thành, Ginee sẽ cần khoảng 5 – 15 phút để kéo sản phẩm, thông tin đơn hàng của cửa hàng.