Để giúp bạn in hàng loạt Phiếu chuyển phát / Phiếu đóng gói / Hóa đơn / Phiếu lấy hàng ở tất cả các cửa hàng dễ dàng hơn, Ginee cung cấp mẫu văn bản do Ginee thiết kế, vì vậy bạn có thể chỉnh sửa nội dung của mẫu và in một cách nhanh chóng.

Bạn có thể nhấp vào góc bên phải “Cài đặt đơn hàng” – “Cài đặt giao hàng”

1. Cài đặt mẫu phiếu chuyển phát

Cài đặt mẫu phiếu chuyển phát đã được cập nhật, có thể tải lên logo thương hiệu (ở vị trí đặt Ginee logo của mẫu ) và bạn cũng có thể chọn kích thước in phù hợp.

2. Cài đặt mẫu Phiếu lấy hàng

Tài liệu Danh sách lấy hàng hỗ trợ nhu cầu của người bán liên quan đến việc lấy hàng tại kho.

3. Mẫu Phiếu đóng gói

Bạn có thể chọn thông tin để hiển thị, cũng có thể tải lên logo thương hiệu.

4. Cài đặt mẫu Hóa đơn

Bạn có thể chọn thông tin mà bạn muốn hoặc hiển thị trên hóa đơn để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người bán với số tiền khác nhau.