Lợi ích của việc sử dụng chức năng tự động đăng nhập là gì?

Nếu cửa sổ “Chat” trên nền tảng thương mại điện tử không được sử dụng trong một khoảng thời gian, nó sẽ tự động thoát ra. Do đó, Ginee cung cấp chức năng tự động đăng nhập trong “Chat”, để có thể giúp bạn:

1. Tự động đăng nhập mà không cần nhập mật khẩu tài khoản của bạn mỗi khi bạn mở ứng dụng Ginee Chat.

2. Nhân viên không cần hỏi mật khẩu tài khoản của bạn nữa để giảm thiểu khả năng nhân viên lấy được thông tin tài khoản cửa hàng của bạn.

3. Khi cửa hàng của bạn đăng xuất, Ginee sẽ tự động phát hiện trạng thái của cửa hàng và tự động đăng nhập lại vào tài khoản của bạn để đảm bảo rằng cửa hàng luôn trực tuyến.

Notes:

1. Trước khi bật tự động đăng nhập, bạn cần ủy quyền thông tin tài khoản cửa hàng. Thông tin xác thực bạn nhập chỉ được sử dụng cho chức năng tự động đăng nhập của Ginee Chat. Ginee sẽ đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn.

2. Vui lòng tắt chức năng xác minh OTP của từng cửa hàng, nếu không chức năng tự động đăng nhập sẽ bị lỗi

3. Nếu bạn quên tắt chức năng xác minh OTP của cửa hàng hoặc nhập sai thông tin đăng nhập khiến đăng nhập tự động không thành công, Ginee sẽ tạm thời tắt chức năng tự động đăng nhập (để tránh nhận nhiều yêu cầu OTP do việc đăng nhập tự động ); nếu bạn xác nhận OTP bị vô hiệu và chỉnh sửa chính xác thông tin đăng nhập, bạn có thể nhấp vào nút Làm mới trên trang “Quản lý Chat” để bật lại chức năng tự động đăng nhập.

Cách thiết lập chức năng tự động đăng nhập Chat

Bạn có thể thiết lập chức năng tự động đăng nhập của Chat bằng các cách sau:

1. Trên trang “Quản lý cửa hàng” của Ginee, chọn “Chỉnh sửa” cửa hàng để vào trang chỉnh sửa cửa hàng.

2. Trên trang “Quản lý Chat”, chọn cửa hàng chưa kích hoạt nhấn “Tự động đăng nhập”, và nhấp vào chữ “Không đăng nhập tự động” để chuyển nhanh đến trang “Chỉnh sửa cửa hàng”.

Trên trang “Chỉnh sửa cửa hàng”, bạn cần bật “Tự động đăng nhập Ginee Chat” và chọn phương thức đăng nhập tự động thích hợp. Ginee có thể giúp bạn đăng nhập qua số điện thoại di động hoặc email.

Sau khi thiết lập tự động đăng nhập thành công, bạn có thể kiểm tra trạng thái đăng nhập tự động trên trang “Quản lý cửa hàng” và “Quản lý Chat”, nếu không muốn sử dụng chức năng đăng nhập tự động, bạn có thể tắt chức năng này bất cứ lúc nào.