Sản phẩm của kênh Blibli
Quản lý sản phẩm là quá trình quan trọng trong quản lý cửa hàng. Nếu bạn muốn quản lý sản phẩm và tồn kho sản phẩm Blibli trên Ginee, bài viết này sẽ giúp bạn.
Nào hãy thao tác theo những bước dưới đây:
1,Thêm sản phẩm của Blibli trong Ginee.
2,Sau khi tích hợp cửa hàng Blibli, sản phẩm và đơn hàng sẽ tự động đồng bộ với Ginee. Chú ý ⚠️ : Tại Ginee, sản phẩm Blibli sẽ hiện thị dựa theo sản phẩm, còn trên trung tâm người bán Blibli, thì hiển thị dựa theo thuộc tính, vì vậy sản phẩm 2, số lượng có thể khác nhau.
3,Quản lý phẩm trong Danh sách sản phẩm
4,Quản lý Tồn kho Blibli trong Quản lý tồn kho

Quản lý sản phẩm Blibli trong Danh sách sản phẩm Blibli
Nhấp vào menu sản phẩm -> Blibli, để kiểm tra các mục trong kho dự trữ Blibli đã được tích hợp với Ginee
Nếu trạng thái của thuộc tính sản phẩm là trạng thái chưa hoạt động, thì tên thuộc tính sẽ hiển thị thành màu đỏ.
Sau khi đánh dấu sản phẩm -> nhấp vào “Kích hoạt/Ngưng sử dụng” để kích hoạt hoặc ngừng sử dụng sản phẩm này trong lưu trữ hàng loạt. Hoặc nhấp vào “Bật/Tắt”trong “Cài đặt” để nhanh chóng hoàn thành thao tác; nhấp vào đồng bộ để cập nhật nhanh nhất các thông tin mới nhất từ cửa hàng đến Ginee.
Nhấp vào biểu tượng giá để chỉnh sửa tất cả giá gốc và giá bán của các thuộc tính sản phẩm. Bạn có thể chỉnh sửa giá cả thành một giá trị cụ thể, hoặc Thêm/bớt giá hiện tại. Ví dụ: giá bán hiện tại là 1000 Rp, theo “Chỉnh sửa giá thành”, nhập giá trị 2000 Rp, sau đó giá bán mới sẽ là 2000 Rp. Nếu bạn chọn “Thêm vào số tiền” và nhập giá trị 2000 Rp, thì giá bán mới sẽ là 3000 Rp (vì ban đầu là 1000 Rp, sau đó sẽ là 3000 Rp)
Nhấp vào biểu tượng tồn kho để chỉnh sửa giá trị tồn kho của tất cả thuộc tính.

Cài đặt tồn kho cửa hàng Blibli của Ginee để đồng bộ với tồn kho cửa hàng khác để thêm hoặc bớt cùng lúc.
Nếu cùng 1 sản phẩm cùng lúc bán ra trên nhiều cửa hàng Blibli hoặc kênh khác, thì khuyến nghị nên sử dụng Quản lý tồn kho trên Ginee. Nhấp vào có thể kiểm tra làm thế nào để sử dụng Quản lý Tồn kho.
Nếu bán sản phẩm A tại cửa hàng 1, cửa hàng 2, cửa hàng 3 ở Blibli, và sản phẩm A đã liên kết đến SKU tồn kho của Ginee.
Sau khi kích hoạt đồng bộ tồn kho, nếu vì đơn hàng của cửa hàng 1 mà dẫn đến tồn kho phát sinh thay đổi, thì hàng tồn kho trong Cửa hàng 2 và Cửa hàng 3 ở Blibli cũng sẽ giảm theo sự thay đổi này.