Làm thế nào để thêm mẫu khuyến mãi?

Bạn có thể thêm mẫu khuyến mãi thông qua các bước sau

Bước đầu tiên là nhấp vào “Mẫu khuyến mãi”, sau đó nhấp vào “➕ Mẫu” trong danh sách mẫu khuyến mãi để thêm mẫu.
Sau khi thêm mẫu khuyến mãi, bạn cũng có thể sử dụng mẫu này để thêm một hoặc nhiều chương trình khuyến mãi mới chỉ với một cú nhấp chuột.

Phiên bản cập nhật

Bạn có thể thêm mẫu khuyến mãi thông qua các bước sau

1. Chọn “Mẫu khuyến mãi”, sau đó nhấp vào “➕Mẫu”. Bạn có thể tùy chỉnh các mẫu khuyến mãi cho từng nền tảng (Shopee và Bukalapak)

2. Sử dụng mẫu khuyến mãi này, bạn có thể thêm một hoặc nhiều sản phẩm khuyến mãi.

Hoàn thành! Bạn đã thêm thành công mẫu khuyến mãi vào Ginee. — Bạn có thể cân nhắc xem mình có muốn sử dụng phương pháp này để thao tác hay không, bạn cũng có thể tham khảo đáp án cho các câu hỏi thường gặp khác ~