Quá trình tích hợp Tokopedia chỉ có thể được hoàn thành bởi các cửa hàng có đủ điều kiện sau
Trả lời: Trạng thái tài khoản Tokopedia của bạn đã đăng ký thành Cửa hàng chính thức hoặc Power Merchant
B. Đảm bảo tài khoản của bạn chưa tích hợp với bên thứ ba nào khác
C. Đảm bảo cửa hàng vẫn hoạt động.
D. Đảm bảo trong Tài khoản Tokopedia của bạn đã bao gồm thông tin địa chỉ email.
1. Nếu tài khoản của bạn phù hợp những điều kiện trên, thì có thể dựa vào thông tin cửa hàng của bạn để điền vào bảng sau
https://forms.gle/g6qufs4K3guWTWTWCW6
2. Sau khi điền vào bảng, nhóm Ginee sẽ kiểm tra ứng dụng tích hợp, bởi vì bản thân việc kiểm tra hoàn thành vào 09:30, 11:00, 14:00 và 16:00 WIB (Giờ Indonesia), sau khi hoàn thành kiểm tra, nhóm Tokopedia sẽ xác nhận bằng email gửi đến địa chỉ tài khoản email Tokopedia của bạn.

3. Sau khi hoàn thành điền vào bảng, Ginee sẽ giúp bạn tổng hợp thông tin gửi cho Tokopedia và vào 09:30, 11:00, 14:00 và 16:00 WIB (Giờ Indonesia) mỗi ngày tiến hành gửi, nhóm Tokopedia sẽ tiến hành kiểm tra và gửi xác nhận bằng email đến địa chỉ tài khoản email Tokopedia của bạn.

4. Sau khi bạn xác nhận đồng ý email, nhóm Ginee sẽ bắt đầu quá trình tích hợp tài khoản Tokopedia của bạn đến Ginee, điều này cần 1 ngày làm việc.

Những điều cần phải được xem xét
Địa chỉ email trong bảng bắt buộc phải điền địa chỉ email của tài khoản Ginee, chứ không phải địa địa chỉ email cá nhân hay địa chỉ email Tokopedia
Đảm bảo nhập chính xác Tên cửa hàng, Tên miền cửa hàng, nếu nhập sai, thì bắt buộc phải đăng ký lại để tích hợp.
Xác nhận địa chỉ email sẽ gửi đến địa chỉ email của tài khoản Tokopedia mà bạn muốn tích hợp.
Đảm bảo đồng ý hoặc nhấp vào “Chấp nhận” trong email xác nhận mà Tokopedia gửi. Nếu bạn không đồng ý, thì Ginee tự ý tiến hành tích hợp. Thêm nữa, nếu email đã quá hạn, thì phải đăng kí lại từ đầu.
Nếu bạn không nhận được email, vui lòng liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ khách hàng Ginee để nâng cấp email này.