Để giúp người bán trên Ginee dễ dàng thực hiện các hoạt động khuyến mãi, như tạo và quản lý các chương trình khuyến mãi trên nhiều kênh và cửa hàng khác nhau, hiện tại, đối với các nền tảng Shopee, Bukalapak và Tokopedia (cửa hàng chính thức), bạn có thể thực hiện các cài đặt khuyến mãi đặc biệt và cài đặt quản lý khuyến mãi của Ginee để thực hiện các khuyến mãi liên quan.