Sau khi liên lạc chính thức với Lazada, vào ngày 27/7/2021, hệ thống đã được kết nối với giao diện Vận đơn PDF mới của Lazada, cho phép người dùng in Vận đơn nhất quán với Trung tâm Người bán của Lazada, nhưng trong quá trình truy cập chúng tôi phát hiện chính Vận đơn của Trung tâm Người bán Lazada có một số vấn đề. Nếu bạn gặp phải các vấn đề sau trong quá trình in, trước tiên bạn có thể kiểm tra xem có vấn đề gì trong chính Trung tâm người bán hay không và liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng chính thức của Lazada để cung cấp phản hồi, nhằm góp phần tối ưu hóa kênh.

Mô tả các vấn đề đã biết:

1. Khi tên sản phẩm quá dài, Vận đơn Lazada sẽ bị cắt ngẫu nhiên và giao diện sẽ trùng với trung tâm người bán;

2. Khi có quá nhiều loại hàng hóa, Vận đơn Lazada sẽ không liệt kê đầy đủ để đảm bảo chỉ hiển thị trên một trang duy nhất, giao diện thống nhất với trung tâm người bán;

Ngoài những điều đã biết đối với Vận đơn Lazada như trên, nếu gặp các vấn đề khác trong quá trình sử dụng, vui lòng thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng kịp thời, để sau khi hiểu rõ vấn đề chúng tôi có thể trao đổi thêm với Lazada.

Nội dung sửa chữa:

1. Thứ tự In vận đơn bảo đảm nhất quán với thứ tự đơn hàng trong hệ thống;

2. Không xuất hiện vạch đen trong quá trình xem trước bản in và in;

3. Kiểu mẫu in nhất quán với phiên bản mới nhất của Trung tâm người bán;

4. Hỗ trợ in hàng loạt nhiều cửa hàng đa kênh, không cần nhấp vào tên cửa hàng, chuyển đổi cửa hàng để in hàng loạt;