Chức năng này yêu cầu quyền truy cập của sản phẩm chính để được sử dụng Sắp ra mắt Bộ sưu tập là chức năng hỗ trợ việc thu thập thông tin chi tiết sản phẩm theo các Link sản phẩm, Link danh mục, Link gian hàng của nền tảng Shopee giúp người bán hàng có thể phân phối hàng nhanh chóng. Các thao tác của ba phương pháp sưu tập như sau Link sản phẩm

Bước 1: Truy cập nền tảng Shopee, chẳng hạn như:https://shopee.co.id/?__hybrid__=1

Bước 2: Tìm kiếm sản phẩm phù hợp hoặc trực tiếp vào cửa hàng để tìm sản phẩm phù hợp, click vào sản phẩm
Bước 3: Sao chép Link sản phẩm vào Ginee – Quản lý bộ sưu tập – Danh sách bộ sưu tập – Bộ sưu tập hàng hóa, sau đó bấm Bộ sưu tập để xem kết quả bộ sưu tập.
Link danh mục Bước 1: Truy cập nền tảng Shopee, chẳng hạn như:https://shopee.co.id/?__hybrid__=1 Bước 2: Sau khi tìm kiếm cửa hàng mà bạn muốn sưu tập một danh mục hàng hóa nào đó, hãy tìm đến danh sách danh mục của cửa hàng.

Bạn phải nhấp vào danh mục bạn muốn sưu tập trong danh sách danh mục và bạn có thể nhận được liên kết của danh mục đó sau khi nhấp vào

Bước 3: Sao chép Link danh mục và dán vào Ô nhập Link danh mục Ginee – Bộ sưu tập – Danh sách sưu tập – Danh mục và nhấp vào Bộ sưu tập. Bạn có thể sưu tập các sản phẩm thuộc danh mục này của cửa hàng vào danh sách bộ sưu tập của Ginee
Link cửa hàng Bước 1: Truy cập nền tảng Shopee, chẳng hạn như:https://shopee.co.id/?__hybrid__=1 Bước 2: Sau khi tìm kiếm cửa hàng cần sưu tập, bạn bấm vào để đến trang chủ của cửa hàng.

Lúc này cần click vào ảnh đại diện của cửa hàng để lấy link cửa hàng chính xác