Ginee hỗ trợ in hoặc xuất hóa đơn cho các đơn hàng trên nền tảng Shopee / Bukalapak / Tokopedia.

1. In hóa đơn của một đơn hàng

Bạn có thể chọn một đơn hàng trong danh sách đơn hàng hoặc trang chi tiết đơn hàng, sau đó chọn “In hóa đơn” để in hoặc xuất thông tin liên quan;

1. In hóa đơn của nhiều đơn hàng

Bạn có thể chọn nhiều đơn hàng trong danh sách đơn hàng hoặc trang chi tiết đơn hàng, sau đó chọn “In hóa đơn” để in hoặc xuất các thông tin liên quan;