Bảng thống kê bán hàng của cửa hàng chứa dữ liệu bán hàng của từng cửa hàng hợp lệ đã được ủy quyền cho Ginee.

  • Nền tảng được hỗ trợ: tất cả các nền tảng đã cấp phép cho Ginee.
  • Lịch báo cáo: Ở chế độ mặc định, sẽ hiển thị dữ liệu báo cáo của một ngày trước, nhưng người dùng có thể tự thay đổi khoảng thời gian báo cáo.
  • Điều kiện báo cáo: Đối tượng tham khảo của thời gian báo cáo là thời gian đặt hàng. Ở chế độ mặc định, đơn hàng của ngày hôm nay sẽ được đưa vào báo cáo của ngày mai. Các thay đổi dữ liệu gây ra bởi các thay đổi tức thời trong trạng thái đơn hàng cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện độ chính xác của dữ liệu báo cáo.

Chức năng chi tiết
1. Sử dụng tính năng lọc để tìm kiếm các điều kiện cụ thể: trước tiên hãy đặt các tùy chọn lọc, sau đó nhấp vào “Tìm kiếm”
2. Xem ý nghĩa và lọc của báo cáo: di chuyển chuột lên trên cùng, sau đó nhấp vào góc trên bên phải để xem ý nghĩa cụ thể theo hai cách khác nhau
3. Xem nội dung cụ thể, ẩn nội dung, thứ tự sắp xếp cụ thể: nhấp vào nút “Tùy chỉnh” để thao tác.
4. Tải xuống dữ liệu báo cáo: Cài đặt số lượng trang được tải xuống và số lượng dữ liệu trên mỗi trang. Bạn có thể tải xuống dữ liệu thống kê trong tối đa một năm.