Để thay đổi tên, mô tả, chiều dài, chiều rộng, chiều cao và cân nặng hàng loạt, bạn cần nhập một bảng excel. Vui lòng làm theo các bước sau để nhập và chỉnh sửa thông tin cơ bản của sản phẩm tại Ginee!

 • Chọn cửa hàng mà bạn muốn chỉnh sửa
 • Tải xuống dữ liệu sản phẩm mà bạn muốn chỉnh sửa
 • Chỉnh sửa và tải lên cập nhật dữ liệu sản phẩm và xem kết quả

Chọn cửa hàng mà bạn muốn chỉnh sửa thông tin sản phẩm

 1. Bạn có thể chọn 1 cửa hàng tại 1 thời điểm
 2. Mở danh sách sản phẩm Bukalapak và sắp xếp các sản phẩm sẽ được nhập và chỉnh sửa (Chỉnh sửa bằng phương pháp này chỉ áp dụng cho 1000 sản phẩm)
 3. Nhấp vào Xuất/Nhập -> Nhập để cập nhật thông tin cơ bản

Nhấp vào “Tải lên dữ liệu sản phẩm”

 1. Dữ liệu sản phẩm được tải lên là tất cả sản phẩm được chọn/sắp xếp
 2. Trong khi mẫu sản phẩm được tải lên, sản phẩm được chọn không vượt quá 1000 sản phẩm. Nếu vượt quá 1000 sản phẩm, thì bạn cần sắp xếp lại theo thời gian tạo. Thời gian tạo là thời gian đồng bộ lần đầu tiên với Ginee và thời gian tạo của mỗi sản phẩm không thể thay đổi kể từ lần đầu tiên.

Chỉnh sửa thông tin Bảng excel và Tải sản phẩm lên

1. Những điều bạn cần lưu ý trong khi tải tệp lên:

 • Những phần bắt buộc không được để trống
 • Nếu các cột liên quan đến chiều dài, chiều rộng, chiều cao được để trống, nó sẽ được coi là thay đổi giá trị thành để trống. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao phải cùng để trống hoặc cùng được điền.
 • Tệp được tải lên phải là xlsx và xls, trong trường hợp tệp xls thì chỉ được tải lên tối đa 5Mb. Và sản phẩm tối đa để nhập trong một thời điểm chỉ là 1000 sản phẩm.

2. Xem kết quả sau khi tải tệp lên.

 • Sau khi tải lên thành công, thông tin cơ bản của sản phẩm trong tab đang bán, ngừng bán, bán hết và cấm bán sẽ được cập nhật đến cửa hàng. Ginee cũng sẽ hiển thị thông tin thất bại của bản nháp và sản phẩm
 • Nếu quá trình tải lên thất bại, nhấp vào “Tải lên dữ liệu thất bại” để tải xuống các dữ liệu thất bại và xem lý do. Sau khi chúng được chỉnh sửa, mở “Danh sách Sản phẩm Bukalapak -> Xuất/Nhập -> Nhập để tải lên và thay đổi thông tin sản phẩm”.