Làm thế nào để bật Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Fastock trên Ginee

Chỉ cần 1 bước, là có thể bật Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Fastock trên Ginee, nhấp vào “Liên kết cửa hàng” dưới email cá nhân ở góc trên bên phải, chọn Fastock Fulfillment, và điền thông tin tương ứng là có thể haonf thành việc ủy quyền.

Thông tin chi tiết:

Mã khách hàng: vui lòng lấy số khách hàng độc quyền từ dịch vụ khách hàng Fastock trước khi ủy quyền;

Mã kho hàng: Vui lòng lấy mã kho hàng độc quyền từ dịch vụ khách hàng Fastock trước khi ủy quyền. Hướng dẫn ủy quyền:

 1. Sau khi ủy quyền xong, sẽ được tự động tạo kho Fastock cho bạn theo quy tắc bên thứ ba “Mã kho hàng + Mã khách hàng”, để quản lý tồn kho và xuất kho giao hàng. Bạn có thể xem trong phần Danh sách quản lý kho.
 2. Mã khách hàng của cùng một Fastock chỉ có thể liên kết với một Nhà bán Ginee, vui lòng thao tác một cách thận trọng
 3. Hiện Fastock chỉ hỗ trợ các kho hàng địa phương ở Indonesia, hãy thận trọng khi thao tác

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng Fastock Fulfill đã được kích hoạt. Tôi nên làm gì nếu tôi cần thêm Mã kho hàng dưới Mã khách hàng Fastock đã ủy quyền? Tôi có cần ủy quyền lại không?

Nếu bạn thêm Mã kho hàng vào Mã khách hàng Fastock đã được ủy quyền, bạn không cần ủy quyền lại mà có thể thêm trực tiếp trong “Quản lý cấu hình Fastock”, hệ thống sẽ tự động tạo thông tin kho dựa trên Mã mà bạn mới thêm vào. Các bước cụ thể như sau:

Bước 1, nhấp vào Danh sách quản lý ủy quyền, tìm dịch vụ hoàn tất đơn hàng Fastock được ủy quyền trong danh sách Fulfillment và nhấp vào “Quản lý cấu hình”, hoặc nhấp vào “Fastock Fulfillment” ở góc trên bên phải của hệ thống để truy cập trang quản lý cấu hình.

Bước 2, vào trang quản lý cấu hình, dựa theo thông tin cần thêm vào để chọn danh sách kho, nhấp vào nút Thêm, là có thể bắt đầu thêm thông tin kho hàng mới.

Chú ý: một khi thêm Mã kho hàng thành công, hệ thống sẽ tự động tạo thông tin kho cho bạn, có thể chuyển đến trang Quản lý kho hàng để tiến hành kiểm tra, nếu bạn cần đặt kho sản phẩm chính trong kho mới để quản lý, vui lòng tham khảo “Làm thế nào để lưu trữ sản phẩm trong kho dịch vụ hoàn tất đơn hàng Fastock”

Quy trình sử dụng và những điều cần lưu ý đối với kho hoàn tất đơn hàng của Fastock

Chi tiết quy trình:

A. Ủy quyền: ủy quyền Fastock Fulfillment đến Ginee, mở dịch vụ, hoàn thành thiết lập kho;

B. Liên kết kho cửa hàng: tạo vị trí và kiểm tra danh sách quản lý kho và tiến hành liên kết kho cửa hàng, sử dụng kho Fastock Fulfillment để thêm vị trí cho kho Fastock, thuận tiện cho việc quản lý;

C. Đơn hàng xuất kho Fulfillment: Nhập kho hàng hóa: tạo một sản phẩm chính và đặt hàng tồn kho vào kho Fastock tương ứng, chờ Fastock nhập kho xong, và lượng tồn kho sẵn có của sản phẩm tăng lên là có thể hỗ trợ bán ra;

D. Đơn hàng xuất kho Fulfillment: Sau khi đơn hàng của kênh được đồng bộ với Ginee, nó sẽ được liên kết theo kho cửa hàng. SKU trong đơn hàng sẽ tự động được gán cho kho

Lưu ý: Để thuận tiện cho việc quản lý, Ginee khuyến nghị bạn quản lý riêng các SKU trong kho Fastock, không trộn lẫn với các kho khác. Hiện tại kho Fastock chỉ thực hiện các đơn hàng từ Indonesia, các đơn hàng từ các nước khác tạm thời chưa được hỗ trợ, vui lòng thận trọng khi thao tác. Sau khi đơn hàng hình thành vận đơn, hệ thống sẽ tự động đẩy Phiếu xuất kho đến Fastock. Việc thực hiện xuất kho Fastock sẽ gửi lại trạng thái xử lý kho trong thời gian thực. Bạn có thể kiểm tra kho Fastock trong danh sách quản lý Phiếu xuất kho. Sau khi hoàn thành xuất kho, trạng thái Phiếu xuất kho sẽ được cập nhật sang Hoàn thành và SKU tồn kho sẽ tự động khấu trừ cho bạn. Lưu ý:

 1. Kho hoàn tất đơn hàng Fastock hiện chỉ hỗ trợ vùng Indonesia, vì vậy tạm thời các đơn hàng từ các quốc gia khác không thể hoàn tất đơn hàng thông qua Fastock
 2. Kho Fastock fulfillment chỉ có thể được đẩy đến Fastock để hoàn tất đơn hàng sau khi đơn hàng đó đã tạo vận đơn.
 3. Do kênh không cung cấp giao diện trực tiếp nên kênh hiện không hỗ trợ thực hiện các đơn hàng trên Shopify và Woocommerce thông qua Fastock

Làm thế nào để đặt sản phẩm vào kho Fastock Fulfillment, thêm tồn kho (nhập kho)?

Vui lòng xác nhận thông tin dưới đây trước khi xem lại các bước thao tác cụ thể

 1. Khi bạn cần sử dụng kho Fastock Fulfillment, vui lòng xác nhận với dịch vụ khách hàng chuyên dụng của Ginee rằng tài khoản của bạn có bật quyền Quản lý sản phẩm và Quản lý kho hoặc xác nhận thông qua hệ thống xem có menu “Sản phẩm – Sản phẩm chính” và “Quản lý kho” hay không.
 2. Khi thao tác Sản phẩm chính nhập vào kho Fastock, vui lòng đảm bảo xác nhận rằng đã cài đặt thông tin Hạn sử dụng trong sản phẩm. Theo mặc định, tất cả các sản phẩm đều không có hạn sử dụng. Nếu sản phẩm hiện tại là sản phẩm có hạn sử dụng, vui lòng chuyển sang mục sản phẩm chính và chỉnh sửa nó, và hạn sử dụng phải được cài đặt thời hạn (ngày), thông tin xuất/nhập kho

Nếu bạn có một sản phẩm mới muốn đưa vào kho Fastock để thực hiện hoàn tất đơn hàng, phương thức nhập kho sản phẩm hiện hỗ trợ 3 phương pháp sau:

Cách 1: Khi thêm sản phẩm chính nhập kho, trong trang quản lý sản phẩm chính, khi nhấp vào để tạo sản phẩm chính, chọn kho Fastock tương ứng, bạn có thể đặt sản phẩm vào kho Fastock để quản lý.

Lưu ý: Sử dụng cách này để thêm hàng vào kho Fastock, vui lòng chuyển đến phần quản lý nhập kho để kiểm tra tình trạng đẩy hàng và xuất kho

Cách 2: Nhập để nhập kho: Trên trang Quản lý Tồn kho và Chi tiết Tồn kho, thêm lượng tồn kho của sản phẩm chính hiện có vào kho Fastock bằng thao tác cập nhật Tồn kho hoặc cập nhật Tổng tồn kho

Cách 3: Thêm Phiếu nhập kho theo cách thủ công chỉ trong 2 bước, bạn có thể trực tiếp thêm một hoặc nhiều sản phẩm vào kho.

Bước 1: tại trang Chi tiết Tồn kho, thông qua Thêm sản phẩm vào vị trí – Thêm hàng loạt, thêm dữ liệu kho SKU tồn kho trong kho.

Trình tự thao tác:

1 Chọn kho Fastock;

2 Bật “Tự động tạo vị trí đầu tiên”;

3 Điền SKU (có thể sao chép trực tiếp từ excel), mỗi dòng một SKU;

4 Bấm Nhận diện;

5 Xác nhận kết quả nhận diện;

6 Gửi

Sau khi gửi xong, Ginee sẽ tạo dữ liệu sản phẩm trong tài khoản chính Fastock, sau khi tạo thành công, bạn có thể xem SKU và thông tin kho trong chi tiết tồn kho, nếu tạo thất bại bạn sẽ không xem được.

Bước 2, trên trang quản lý Phiếu nhập kho, nhấp vào “Tạo Phiếu nhập kho”, sau khi chọn số kho Fastock bạn có thể thêm một hoặc nhiều thông tin sản phẩm, sau khi thêm và đặt giá trị tồn kho thì có thể hoàn tất tạo phiếu nhập kho sản phẩm.

PS: Chỉ hỗ trợ chọn sản phẩm đã đặt vào vị trí trong kho; dù là tăng tồn kho trên trang, tăng tồn kho qua bảng hay tăng tồn kho qua phiếu nhập kho thì bạn đều có thể tìm được phiếu nhập kho tương ứng trong Quản lý phiếu nhập kho.

Trình tự hoạt động:

1 Mở quản lý hàng tồn kho.

2 Tạo Phiếu nhập kho

3 Chọn kho Fastock

4 Điền thông tin nhập kho SKU (một hoặc hàng loạt)

Một SKU

Hàng loạt: Bạn có thể sao chép thông tin trực tiếp từ excel vào ô văn bản, sau khi nhận diện, có thể thêm thông tin đó vào chi tiết phiếu nhập kho sản phẩm. Yêu cầu về định dạng dữ liệu (tất cả các mục đều bắt buộc điền):

Cột 1: SKU;

Cột 2: Chi phí nhập kho;

Cột 3: Số lượng nhập kho.

Làm thế nào để kiểm tra sản phẩm đã nhập kho Fastock thành công hay chưa?

Nhấp vào menu “Quản lý Phiếu nhập kho”, bạn có thể xem tất cả các phiếu nhập kho và nắm được trạng thái đẩy của phiếu nhập kho và trạng thái nhập kho Fastock, một khi đơn đổi thành “Đã hoàn thành” thì sản phẩm đã nhập kho Fastock thành công, tồn kho có sẵn của kho Fastock tương ứng sẽ tăng lên.

PS: Khi ủy quyền, nếu bạn chọn “Đăng ký tin nhắn”, trạng thái phiếu nhập kho sẽ luôn luôn được cập nhật và xem trong thười gian thực; nếu không chọn, vui lòng nhấp vào “Làm mới Trạng thái” để nhận kết quả mới nhất.

Đồng thời để thuận tiện cho thao tác của bạn, bạn có thể kéo trạng thái phiếu nhập kho theo cách thủ công. Bạn có thể nhấp vào “Làm mới Trạng thái” trong danh sách Quản lý phiếu nhập kho để đồng bộ trạng thái phiếu nhập kho mới nhất của kho Fastock.

Làm thế nào để cài đặt quan hệ trao đổi trực tiếp giữa cửa hàng và kho

Tại trang Cài đặt kho vận chuyển cửa hàng, danh sách được hiển thị theo cửa hàng. Nội dung hiển thị bao gồm: tên cửa hàng, kênh của cửa hàng, ưu tiên xuất kho, tỷ lệ tồn kho, mục thao tác (liên kết kho, ưu tiên giao hàng)

Kho liên kết với cửa hàng: Sau khi nhấp vào Liên kết kho, trong cửa sổ bật lên, bạn có thể chọn cửa hàng để giao hàng, cung cấp kho của tồn kho.

(Kho hàng) Cài đặt ưu tiên giao hàng: Dựa theo cửa hàng, đặt mức độ ưu tiên giao hàng của kho cho từng cửa hàng. Cùng một kho hàng có thể có những ưu tiên khác nhau cho những cửa hàng khác nhau.

Sao chép Cài đặt kho: Nếu có nhiều kho và việc thiết lập gặp rắc rối, bạn có thể sử dụng chức năng sao chép cài đặt kho, để sao chép liên kết cửa hàng và kho, ưu tiên kho hàng của một cửa hàng đã được cài đặt vào cửa hàng đã chọn. Nếu cần điều chỉnh mức ưu tiên giao hàng, bạn có thể điều chỉnh trong cửa sổ bật lên, điều chỉnh này chỉ ảnh hưởng đến cửa hàng hiện có cửa sổ bật lên và không ảnh hưởng đến các cửa hàng khác (nó không ảnh hưởng đến các cài đặt liên quan đến kho của cửa hàng đã sao chép).

Tỷ lệ tồn kho: Là tỷ lệ khi kho liên kết của cửa hàng đẩy hàng tồn kho đến cửa hàng.

Ví dụ: Cửa hàng A liên kết với kho 1, lượng sản phẩm tồn kho ở kho 1 là 100 và tỷ lệ tồn kho là 80% thì nó sẽ được gửi đến cửa hàng Đẩy 80 tồn kho, 100 * 80% = 80.

Nếu cửa hàng được liên kết với nhiều kho, tổng Tồn kho có sẵn của SKU trong các kho này sẽ nhân với Tỷ lệ tồn kho, và kết quả tính toán sẽ được đẩy đến cửa hàng.

Ví dụ: Cửa hàng A liên kết với kho 1 và kho 2, Tồn kho có sẵn của mỗi sản phẩm ở kho 1 là 100, ở kho 2 là 200, tỷ lệ tồn kho là 80%, thì sẽ đẩy 240 sản phẩm sang cửa hàng, (100+ 200) * 80% = 240.

Các đơn hàng trên các sàn TMĐT khác nhau hoàn tất đơn hàng như thế nào thông qua kho Fastock?

Vui lòng kiểm tra nội dung sau trước khi kiểm tra thông tin cụ thể của từng kênh

 1. Đơn hàng sẽ được đẩy khi có Mã vận chuyển: Do Fastock hiện chỉ hỗ trợ tạo mã chuyển phát nhanh trước khi có thể tiến hành hoàn tất đơn hàng, vì vậy sau khi có đơn hàng từ sàn TMĐT, sẽ phán đoán dựa vào đơn hàng đã có mã chuyển phát nhanh hay chưa, mà sẽ không chuyển tất cả các đơn hàng đến Fastock để hoàn tất đơn hàng.
 2. Đơn hàng ở trạng thái Đang vận chuyển sẽ không được đẩy: Nếu đơn hàng nhận được ở trạng thái Đang vận chuyển, Fastock sẽ không đẩy để thực hiện hoàn tất đơn hàng, bởi vì đơn hàng đã được gửi đi mà không cần kho của bên thứ ba tiến hành xử lý. Khuyến nghị rằng nếu bạn bật kho Fastock, bạn nên thực hiện giao hàng thông qua hệ thống.
 3. Hiện chưa hỗ trợ đơn hàng Shopify và Woocommerce: 2 kênh trên tạm thời không hỗ trợ vận đơn nên thông qua kho Fastock hoàn tất đơn hàng
 4. Sản phẩm trong đơn hàng phải được liên kết với Master SKU và được phân cho kho Fastock thông qua liên kết kho và cửa hàng: chỉ những đơn hàng được phân cho kho Fastock để hoàn tất mới được đẩy lên Fastock, còn các đơn hàng khác sẽ không được đẩy, vì vậy chúng tôi chân thành khuyên bạn nên quản lý riêng SKU sản phẩm trong kho Fastock, để tránh bất kỳ tranh chấp nào
 5. Một khi đã lấy hàng ra khỏi kệ, đơn hàng xuất kho không hỗ trợ hủy: Khi kho Fastock đã hoàn tất việc lấy hàng ra khỏi kệ, thì sẽ không hỗ trợ việc hủy đơn hàng, nhưng kênh và Ginee sẽ không thêm hạn chế này vào việc hủy đơn hàng, vui lòng trước khi hủy đơn hàng, hãy chắc chắn xác nhận tình trạng phiếu xuất kho của bạn, phòng trường hợp tồn kho không tương ứng.
 6. Không đóng gói hàng hóa của các kho khác nhau cùng với nhau: khi bạn thấy trong đơn hàng, sản phẩm liên kết với Master SKU của kho hàng khác, thì không nên đóng gói hàng hóa ở các kho khác nhau cùng với nhau, nếu không sẽ gây ra vấn đề về giao hàng, kho và nhân viên vận chuyển sẽ không thể đóng gói và giao hàng.
 7. Chỉ hỗ trợ in đơn hàng Fulfillment

Làm thế nào để xem trạng thái đẩy và quy trình hoạt đông của Phiếu xuất kho Fastock ?

Vui lòng nhấp vào menu “Quản lý phiếu xuất kho” để xem thông tin phiếu xuất kho, xác nhận xem đơn hàng đã được đẩy lên Fastock chưa và trạng thái hoạt động hiện tại

1. Làm thế nào để xác nhận phiếu xuất kho liên kết với đơn hàng đã đẩy đến Fastock hay chưa?

Vui lòng kiểm tra trạng thái đẩy của trang quản lý phiếu xuất kho, nếu hiển thị đẩy hàng thành công có nghĩa là kho đã nhận được yêu cầu xuất kho.

2. Nếu đẩy thất bại thì phải là sao?

Vui lòng nhấp vào “Đẩy lại” trong nút “More”, phiếu sẽ được đẩy đến kho một lần nữa để hoàn tất đơn hàng.

PS:Không phải tất cả đơn hàng sẽ được chuyển đến kho sau khi tạo phiếu xuất kho. Bạn có thể kiểm tra xem đơn hàng có thể đẩy đến kho hay không thông qua Mã vận đơn trong danh sách phiếu xuất kho.

3. Làm thế nào để xem quy trình hoạt động của kho?

Kiểm tra trạng thái hoạt động trong danh sách phiếu xuất kho, vì kho sẽ không chủ động thông báo trạng thái hoạt động nên bạn cần bấm vào nút “Làm mới Trạng thái” để chủ động làm mới và xem trạng thái hoạt động mới nhất.

4. Nếu khách hàng đã hủy đơn hàng, tôi cần làm gì để chặn xuất phiếu xuất kho?

Khách hàng hủy đơn hàng trước khi bạn thao tác giao hàng, bạn không cần thực hiện bất kỳ quá trình xử lý đặc biệt nào, vì đơn hàng chưa gửi đi đồng nghĩa với phiếu xuất kho chưa được đẩy đến kho;

Khách hàng hủy đơn hàng sau khi bạn đã giao hàng, vui lòng chấp nhận hoặc từ chối nếu cần. Nếu chấp nhận hủy đơn, hệ thống sẽ tự động gửi yêu cầu hủy xuất kho cho kho hàng. Bạn chỉ cần kiểm tra tình trạng của phiếu xuất kho tương ứng với đơn hàng đã đổi thành Đã loại bỏ hay chưa là được.

Làm thế nào để đồng bộ tồn kho của kho Fastock?

Hiện hỗ trợ 3 cách đồng bộ hoạt động và hoàn tất việc hiệu chỉnh giá trị tồn kho của hệ thống dựa theo kho hàng Fastock.

1. Trong trang Quản lý tồn kho / Chi tiết tồn kho, thực hiện đồng bộ một SKU hoặc chọn nhiều SKU để đồng bộ hàng loạt

2. Trên trang quản lý kho, đồng bộ tất cả thông tin SKU tồn kho theo kho, nếu số lượng SKU lớn sẽ mất nhiều thời gian hiệu chỉnh hơn, xin vui lòng kiên nhẫn chờ và kiểm tra thông tin cụ thể trong lịch sử đồng bộ.

3. Bật tự động đồng bộ trong trang Quản lý kho, thông tin tồn kho sẽ tự động đồng bộ vào lúc 2h sáng hàng ngày

Làm thế nào để xem lịch sử đồng bộ tồn kho của kho Fastock?

Trên trang Quản lý tồn kho, hỗ trợ xem tất cả các lịch sử đồng bộ, nếu bạn cần biết SKU liên quan đến việc đồng bộ, bạn có thể nhấp vào xem chi tiết.