Quản lý khuyến mãi, chọn Kênh và Cửa hàng Shopee phù hợp, tại đây bạn có thể thêm các khuyến mãi Shopee thông qua Ginee

1. Ghi rõ tên chương trình khuyến mãi và thời gian khuyến mãi. Thời gian bắt đầu không được sớm hơn thời điểm tạo chương trình khuyến mãi và phải sớm hơn thời gian kết thúc chương trình.

2. Chọn sản phẩm bạn muốn khuyến mãi. Hiện tại, chỉ những sản phẩm trực tuyến mới được tham gia chương trình khuyến mãi.

3. Chuẩn bị thông tin khuyến mãi cho các sản phẩm tham gia chương trình khuyến mãi, bao gồm Giá khuyến mãi, Kho hàng khuyến mãi, Hạn mức mua hàng và các thông tin khác.

4. Những điều cần được xem xét:

1) Kho hàng khuyến mãi không được lớn hơn Kho hàng có sẵn. Để chắc chắn rằng kho hàng khuyến mãi có sẵn thực tế trên Ginee khớp với kênh, trước tiên hãy đảm bảo đồng bộ thông tin sản phẩm trước khi thêm khuyến mãi mới.

2) Sau khi chương trình khuyến mãi được tạo thành công, Kho hàng khuyến mãi dành cho Sản Phẩm đang tham gia chương trình khuyến mãi không được phép cập nhật, Quý khách vui lòng chú ý điền đầy đủ thông tin kho hàng.

This image has an empty alt attribute; its file name is ly1-1024x431.png
This image has an empty alt attribute; its file name is ly2-1024x521.png