Hiện tại, nếu bạn muốn in nhiều vận đơn trên nền tảng Lazada thì các bước để in vận đơn hàng loạt như sau:

  1. Chọn những đoưn hàng cần in, sau đó nhấn “In nhiều vận đơn”

* Vui lòng điền số hóa đơn để đảm bảo rằng đơn hàng đã in đã hoàn thành việc sắp xếp giao hàng.

2. Hiển thị một tab mới để lựa chọn xác nhận tiếp tục in vận đơn, bạn cần kiểm tra xem đơn hàng đã chọn có khớp hay không.


3. Sau đó, bấm“In”hệ thống sẽ hướng dẫn bạn thiết lập in vận đơn trước, sau đó bạn có thể in vận đơn.

4. Nếu bạn đã in thành công vận đơn, trạng thái in của đơn hàng sẽ được cập nhật, hoặc bạn có thể cập nhật thủ công trạng thái in như hình bên dưới