1. Vui lòng đăng nhập Ginee và chọn “Liên kết cửa hàng” ở Danh mục bên trái, sau đó chọn “Bukalapak”

  1. Nhấp vào “Bắt đầu đồng bộ” tại cửa sổ bật lên, trang web sẽ chuyển đến nền tảng mở của Bukalapak
  1. Bạn cần tiến hành Ủy quyền liên kết cho cửa hàng tại trang ủy quyền của Bukalapak, vui lòng nhập mật khẩu tài khoản của cửa hàng và nhấp vào “Đăng nhập”; sau khi đăng nhập thành công, Ginee sẽ bắt đầu đồng bộ Sản phẩm và Đơn hàng của bạn tại cửa hàng này; Ginee và Bukalapak sẽ cùng bảo vệ an toàn cho tài khoản của bạn
  1. Sau khi Ủy quyền cửa hàng thành công, bạn có thể xem tất cả cửa hàng đã liên kết trong Danh sách ủy quyền

Baca Juga: Apa Itu Pesanan Pending?