Làm thế nào để đăng ký Ginee Chat?

Ginee Chat và SaaS Ginee (seller.genie.shop) sử dụng cùng một tài khoản đăng nhập. Nếu bạn đã có tài khoản Ginee, bạn có thể đăng nhập trực tiếp. Nếu chưa có tài khoản Ginee, bạn có thể đăng ký thông qua ứng dụng Chat hoặc truy cập trang web chính thức genie.shop để đăng ký.

Làm thế nào để thêm Chat?

Trước khi thêm Chat, bạn phải liên kết cửa hàng của mình trên Ginee.

Nếu bạn chưa liên kết cửa hàng nào, vui lòng nhấp vào “Thêm cửa hàng” để chuyển đến trang quản lý cửa hàng của Ginee để hoàn tất việc liên kết cửa hàng.

Nếu bạn đã liên kết cửa hàng, nhưng liên kết cửa hàng đã hết hạn, bạn phải nhấp vào “Thêm cửa hàng” để chuyển đến trang quản lý cửa hàng Ginee để hoàn tất quá trình liên kết cửa hàng một lần nữa. Nếu bạn có một cửa hàng được liên kết, bạn có thể nhấp vào mở “Chat” trong “Bật Chat”. Sau khi kích hoạt thành công, cửa hàng sẽ xuất hiện ở bên trái trong Ginee Chat. Tên cửa hàng sẽ khớp với tên đã đặt trong Ginee. Nếu bạn cần thay đổi, vui lòng vào trang quản lý cửa hàng Ginee để thực hiện thay đổi.

Cách đăng nhập Chat

Sau khi chọn “Cửa hàng” trong danh sách “Chat”, nếu bạn chưa đăng nhập thành công, trang đăng nhập “Cửa hàng” sẽ được hiển thị. Trang đăng nhập của cửa hàng và quy trình hoàn toàn giống với trung tâm người bán của mỗi kênh. Đừng lo lắng, Ginee Chat sẽ bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho tài khoản của bạn trong suốt quá trình này.

Sau khi đăng nhập thành công, ngay lập tức có thể sử dụng tất cả chức năng của Ginee.

Cách hủy kích hoạt phòng Chat?

Bạn có thể chọn cửa hàng bạn muốn hủy kích hoạt trong Quản lý Chat, sau đó nhấp vào “Tắt Chat” để hủy kích hoạt và xóa Chat. Sau khi vô hiệu hóa, cửa hàng sẽ tự động bị xóa khỏi danh sách “Chat”.

Làm thế nào để biết có một Trò chuyện mới trong cửa hàng của tôi?

Miễn là Chat trong cửa hàng của bạn được đăng nhập, Ginee Chat có thể tự động xác định các cửa hàng trực tuyến và ngoại tuyến. Ginee Chat sẽ tự động đồng bộ tất cả các cuộc trò chuyện trong cửa hàng đã bật Chat và nhắc bạn có bao nhiêu cuộc trò chuyện chưa đọc trên biểu tượng ứng dụng, ngay cả khi bạn giảm mức độ hoạt động ứng dụng Ginee Chat, Ginee Chat của bạn vẫn có thể đồng bộ Trò chuyện trong thời gian thực và nhắc bạn trả lời Trò chuyện mới.

Cách cập nhật phiên bản Ginee Chat của tôi?

Hiện tại, Ginee Chat đang ở phiên bản Beta, chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa sản phẩm. Khi chúng tôi phát hành phiên bản mới, bạn sẽ được tự động thông báo về phiên bản mới nhất khi bạn mở Ginee Chat. Bạn chỉ cần hoàn thành quá trình cập nhật phiên bản theo yêu cầu.