1. Vui lòng truy cập Seller.genie.shop và nhấp vào “Đăng ký”

2. Đối với người dùng lần đầu, vui lòng ghi rõ tên shop của bạn (phải là duy nhất), số điện thoại, địa chỉ email và mật khẩu tài khoản (đảm bảo mật khẩu có chứa chữ cái, ký hiệu và số). Sau đó, một email chứa mã xác minh sẽ được gửi cho bạn.

3. Sau khi nhấp vào “Tiếp theo”, một email chứa mã OTP sẽ được gửi trực tiếp đến email của bạn.

4. Vui lòng kiểm tra email của bạn và tìm email kích hoạt tài khoản Ginee. Nếu bạn không tìm thấy nó trong hộp thư đến của mình, hãy thử kiểm tra phần “Thư rác”, “Thùng rác” hoặc phần “Xã hội, Quảng cáo”.

5. Sau đây là email kích hoạt tài khoản Ginee. Nhập mã OTP gồm 4 chữ số mà bạn nhận được qua email.

6. Sau khi nhập mã OTP trong Ginee, bạn có thể đăng nhập vào Ginee. Vui lòng thay đổi biểu tượng cửa hàng của bạn và các thông tin khác, hoặc sao chép liên kết cửa hàng nếu cần. Bạn cũng có thể bắt đầu liên kết cửa hàng trực tuyến của mình tại đây