Sau khi đăng nhập tài khoản Ginee, sẽ liên kết Ginee với kênh mà bạn đã chọn ngay lập tức. Dưới đây là các bước giúp bạn liên kết tài khoản Ginee với Shopify

1. Liên kết

Trước khi liên kết với Shopify, vui lòng đảm bảo đăng nhập tài khoản Shopify thông qua https://accounts.shopify.com/. Sau khi đăng nhập, vui lòng nhấp vào Tên tài khoản của Ginee ở phía trên bên trái, sau đó chọn “Liên kết”

2. Thêm sản phẩm tại Shopify

Sau khi mở đang sách liên kết, nhấp vào Thêm cửa hàng (Cửa hàng ủy quyền) ở góc trên bên phải

3. Bắt đầu đồng bộ

Nhập Tên miền / Link cửa hàng mà bạn lấy từ Tài khoản Shopify

4. Ủy quyền

Sau đó, bạn sẽ được dẫn đến Link cửa hàng Shopify, để thông báo cho bạn về dữ liệu sẽ được đồng bộ sau khi bạn đồng ý ủy quyền. Vui lòng nhấp vào “Cài đặt ứng dụng không công khai”

5. Ủy quyền cửa hàng thành công

Sau khi bạn đồng ý Ủy quyền cửa hàng, Ginee sẽ tự động đồng bộ Sản phẩm và Đơn hàng của bạn trên Shopify

Bây giờ, tài khoản Ginee của bạn đã liên kết thành công với Shopify và có thể sử dụng rồi!